Kwartaalprogram

Eerste Kwartaal               11 Januarie             31 Maart 
Tweede Kwartaal 18 April 30 Junie
Derde Kwartaal 24 Julie 29 September
Vierde Kwartaal 9 Oktober 6 Desember               

                        

 SKOOLTYE

 

1ste en 4de Kwartaal    

Maandae, Dinsdae, Donderdae en Vrydae:  7:10 tot 13:30

                                                          Woensdae:  7:10 tot 12:50

 

2de en 3de Kwartaal     

Maandae, Dinsdae, Donderdae en Vrydae:  7:25 tot 13:45

                                                          Woensdae:  7:25 tot 13:05