Vierde Kwartaal

 

HOËRSKOOL LANGENHOVEN

KWARTAALPROGRAM - VIERDE KWARTAAL 2016

 

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

1

Belgiese Toer Uitruilprojek

 

 

2

Belgiese Toer Uitruilprojek

 

Progressie en Promosie

3

Belgiese Toer Uitruilprojek

Gr 12:   Afrikaans Vr 1 9:00-11:00

Gr 12: RTT Vr 2 (teorie)14:00-17:00

 

4

Belgiese Toer Uitruilprojek

Gr 12: Fisiese Wetenskap Vr 1

             09:00-12:00

 

5

Belgiese Toer Uitruilprojek

 

NSS-eksamen: Nasienproses begin

6

Belgiese Toer Uitruilprojek

 

 

7

Belgiese Toer Uitruilprojek

Gr 12:   Fisiese Wetenskap Vr 2

             09:00-12:00

Skole Sluit (Leerders)

8

 

 

 

9

 

Gr 12: Engels Vr 2 09:00-11:00

Skole Sluit (Opvoeders)

10

Skole Heropen

Gr 12:   Toerisme 14:00-17:00

 

11

Datumlysvergadering 14:00

Erkenningsaand 18:30 – Burgersentrum

Burgemeester: gesprek met Gr 12’s

Gr 12:   Lewenswetenskap Vr 1

             09:00-11:30

 

12

Sportdinee in Skoolsaal 19:00

 

 

13

Krieket: Albertinia (tuis)

Besoek: Rian Truter

Belydenis van Geloofaflegging (Wes)

 

14

Gr 12: Laaste Skooldag

Leerlingraadskamp

Bevorderingseksamen begin:

Gr 8 – 11

Gr 12:   Lewenswetenskap Vr 2

             09:00-11:30

Beheerliggaamvergadering 17:30

 

15

Leerlingraadskamp

Beheerliggaam: Opleiding

Gr 12:Verbruikerstudie 14:00-17:00

 

16

Leerlingraadskamp

Gr 12: Afrikaans Vr 2 09:00-11:30

 

17

Gr 9 Sistemiese Toetsing

Gr 11 Toerisme Oudtshoorn

Beheerliggaamvergadering 17:30

Donateursfunksie

 

18

Krieket: SAO Bras (weg)

Gr 9: Oueraand 18:30 Skoolsaal

 

 

19

Gr 12: RTT Prakties 08:00-11:00                     en                              12:00-15:00

Bloedskenk

 

 

20

Skoolhoofdevergadering

Lewenswetenskapstoer

 

 

21

Lewenswetenskapstoer

 

 

22

Lewenswetenskapstoer

Krieket: HS Overberg (tuis)

Gr 12: Besigheidstudies

             09:00-12:00

 

23

Lewenswetenskapstoer

 

 

24

Add Wisk Gr 9-11 Eindeksamen

 

 

25

Krieket: Kairos (weg)

Gr 12: Engels Vr 3 09:00-11:30

 

26

Volschenk Erkenningsaand

Gr 12: Engels Vr 1 09:00-11:00

Personeelfunksie

 

27

Krieket: Gerrit du Plessis (tuis)

Gr 12: Rekeningkunde 09:00-12:00

Gr 12: Siv Tegnologie 14:00-17:00

 

 

28

Gr 12: Wiskunde Vr 1 09:00-12:00

Gr 12:   Wiskundige Gelet Vr 1

Gr 12:   Afrikaans Vr 3 09:00-11:30

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

Gr 12:   Wiskunde Vr 1 09:00-12:00

Gr 12:   Wiskundige Gelet Vr 1

Begrotingsvergadering 19:00