Dassedagsê 17/08/18

7.
mail
Langenhoven Header web
17 Augustus 2018
                      Dassedagsê

Interskole 2018!

Die groot dag, waarna al die Dasse uitsien, is uiteindelik hier ... INTERSKOLE-DAG! Dit is die hoogtepunt van ‘n lang sportseisoen. Ons wil ELKE Das baie voorspoed toewens, ongeag of dit sy/haar eerste of laaste interskole is. Ons vra dat ouers asb. in groot getalle môre kom ondersteun. Ons vra ook dat u asb. groen of geel sal dra en beslis NIE rooi of bou nie! Daar sal môre heerlike verversings wees om die koue te verdryf. Ons wil ook ‘n groot dank aan die volgende persone rig: Mev. Eroné Janse van Rensburg en haar hele OOV-span wat hard gaan werk om te sorg dat daar smaaklike verversings is, afrigters, faktotum, terreinwerkers en elkeen wat met die organisering bemoeid was. ‘n Interskole-dag kan nie ‘n sukses wees sonder al hierdie persone se insette nie. Die program is aangeheg.

 

Bloedskenk

Leerders kry eerskomende Maandag weer die geleentheid om bloed te skenk by die skool. Die normale voorwaardes geld, nl. dat leerders 16 jaar oud moet wees en meer as 50kg weeg.

 

Anti-bully week

Bullebakkery kry deesdae groot aandag in die media. Die aard daarvan het verander met kuberbullebakkery wat hoogty vier. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement het skole betrek om veldtogte te loods teen bullebakkery. Die skool hou dus volgende week “Anti-bully Week”. Mev. Krause, wat aan die spits van sake is, het baie moeite aangegaan om van hierdie week ‘n sukses te maak. Daar sal Maandag ‘n bekendstelling van die “anti-bully week” in die saal wees. Die kleur wat met die anti-bully veldtog geassosieër word is blou. Gevolglik word die leerders versoek om volgende Dinsdag BLOU klere aan te trek. Hulle moet R5 betaal om aan die veldtog deel te neem. Daar gaan ook doughnuts teen R5 verkoop word, maar gewone doughnuts is dit beslis nie! Dit sal blou van kleur wees en sal die ronde soort wees omdat dit simboliese waarde het. Die ronde fatsoen is om “circle of friends” te weerspieël. Daar gaan ook ‘n “flashmob”-liedjie wees wat die leerders volgende week gaan sing. Die veldtog sluit Donderdagaand met ‘n talentaand af. Leerders betaal R5 toegang en volwassenes R10. Daar is uitstaande talent onder die Dasse en u sal beslis die aand geniet. Maak asb. moeite om hierdie aand by te woon. Die verrigtinge begin om 18:00 en sal in die skoolsaal plaasvind.

 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--