Dassedagsê 17/02/17

 
mail
Langenhoven Header web
17 Februarie 2017
                      Dassedagsê

 

Ondersteunersklub AJV

 

Die Langenhoven Ondersteunersklub hou eerskomende Dinsdagaand hulle algemene jaarvergadering om 19:00. Alle ouers is welkom om dit by te woon. Die agenda verskyn agterop hierdie nuusbrief.

 

 

 

Bemarkingsbesoeke

 

Die skool se bemarkingsbesoeke aan ons voederskole word volgende week voortgesit. Die bemarkingspan besoek Laerskool Volschenk Maandagaand om 18:00 en Laerskool Bertie Barnard Woensdagaand, ook om 18:00.

 

 

 

Mnr. en Mej. Langenhoven

 

Die kroningsgeleentheid vir Mnr. en Mej. Langenhoven vind op Donderdag 23 Februarie plaas. Kaartjies is by die skool beskikbaar. Die kleedrepetisie vind Dinsdagaand plaas.

 

 

 

Eden Atletiek

 

Daar is nagenoeg 30 van die skool se atlete wat vandag en môre aan die Eden Atletiek-byeenkoms op Oudtshoorn deelneem. Gelukkig dui die weervoorspelling aan dat môre, volgens Oudtshoorn-standaarde, ‘n heerlike koel dag gaan wees! Baie sterkte aan elkeen van hierdie atlete.

 

 

 

Beroepsvoorligting

 

‘n Beroepsvoorligter van die Universiteit Stellenbosch is bereid om die skool te besoek en ons leerders te toets met die oog op moontlike studie- en beroepsrigtings. Die vier-en-‘n-halfuurlange psigometriese assesserings bepaal persoonlikheid, aanleg en belangstelling. Hierdie toetsing sal in die middae geskied en leerders sal dus nie akademiese tyd verloor nie. Ons wil ouers graag aanmoedig om van hierdie diens gebruik te maak. Dit is uiters noodsaaklik dat matriekleerders, wat nog in die duister is oor moontlike beroepsrigtings, hiervan gebruik maak. Dit is ook belangrik dat gr. 11-leerders begin sekerheid kry oor studierigtings en beroepe. Die volledige reeks toetse kos R1600 per leerder. Kontak gerus die skool as u kind belangstel. Daar sal dan ‘n datum bepaal word vir die toetsing.

 

 

 

 

 

Wintersportsoorte

 

Die wintersportsoorte begin eerskomende week sodat ons leerders fiks en vaardig kan raak vir die komende seisoen. Somersportsoorte is egter nog aan die gang en moet steeds voorkeur kry.

 

 

 

Bloedskenk

 

Leerders kry volgende Woensdag (22 Februarie) weer geleentheid om bloed te skenk. Leerders moet 16 jaar of ouer wees en meer as 50 kg weeg. Ons moedig leerders aan om op hierdie wyse ‘n bydrae tot die samelewing te maak.

 

 

 

Aansoeke om identiteitsdokumente

 

Die amptenare van die Departement van Binnelandse Sake is Maandag by die skool om leerders te help om vir hulle identiteitsdokumente aansoek te doen. Leerders moet REEDS 16 jaar oud wees en moet die volgende saambring: (1) TWEE ID-foto’s (2) afskrif van geboortesertifikaat en (3) afskrif van MOEDER se ID. Leerders kan nie Maandag rondval vir die nodige dokumente nie. Dit moet reeds by die skool wees. Die persone van Binnelandse Sake gee voorkeur aan gr. 12’s en gr. 11’s. Gr. 10’s sal slegs gehelp word as daar voldoende tyd is.

 

 

 

Skaak

 

Daar is 12 van ons skaakleerders wat môre aan die eerste rondte skaakproewe deelneem. Dit vind op Gerrit du Plessis Sekondêr se terrein plaas.

 

 

 

 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--