Dassedagsê 28/07/17

This e-mail contains graphics, if you don't see them » view it online.

mail

Langenhoven Header web

28 Julie 2017

                      Dassedagsê

Oueraand

Die leerders het vandag almal hul rapporte vir die tweede kwartaal ontvang. Daar is volgende week, op Woensdag 2 Augustus, ‘n oueraand. Dit is ‘n geleentheid waar u kind se akademiese vordering met sy/haar onderwysers bespreek kan word. Indien u vrae het of bekommerd is, kan u vir mev. Cronje by die skool skakel om ‘n afspraak te maak. Ouers van matriekleerders kom eers om 18:00 in die skoolsaal bymekaar. Die kringbestuurder, mnr. Mias du Plessis, wil graag met alle matriekleerders én hulle ouers vergader. Dit behoort nie langers as 45 minute te duur nie. Die matrieks se ouers kan dan van 19:00 individuele afsprake met die onderwysers reël. Die ouers van leerders in graad 8 tot 11 kan afsprake van 18:00 tot 21:00 met die onderwysers reël.

 

Verandering in datums

Die datums van twee skoolaktiwiteite het omgeruil. Die sportdinee sal op 22 Augustus plaasvind en die kultuuraand op 23 Augustus. Teken asb. hierdie twee datums aan.

 

Koor tree op

Die skoolkoor tree op Woensdag 2 Augustus tydens Hoërskool Heidelberg se koorfees op. Hulle is hard aan die oefen en ons glo dat die optrede vir hulle baie aangenaam sal wees. Ons wens ook vir mev. Erika Goedhals, die koorleier, baie sterkte toe met die optrede.

 

Vakveranderings

Die Wes-Kaap Onderwysdepartement het bepaal dat die laaste dag vir vakveranderings in gr. 10 eerskomende Maandag (31 Julie) is. Gr. 11- en 12-leerders mag NIE meer vanjaar hulle vakke verander nie. Dit is ook ‘n reëling van die WKOD, dus is die skool nie by magte om uitsonderings te maak nie.

 

Sportfoto’s

Die sportfoto’s word volgende Donderdag (3 Augustus) geneem. Leerders moet op daardie dag hulle sportklere (ook vir somersportsoorte!) saam skool toe bring. Leerders wie se voorkoms nie na wense is nie, sal nie op die foto’s verskyn nie.

 

Netbal speel hierdie naweek

Die skool se netbalspanne speel môre tuis teen Langenhoven Gimnasium. Baie sterkte aan al hierdie dogters. Die program is aangeheg.

 

Ouers van gr. 11-leerders

Alle ouers van gr. 11-leerders word uitgenooi na ‘n vergadering in die Klubhuis wat om 18:00 op Dinsdag 1 Augustus sal plaasvind. Hierdie vergadering handel oor die aanbied van die matriekafskeid. Ons doen ‘n ernstige beroep op die gr. 11’s se ouers om dit by te woon. Daar word ook pa’s benodig met die tref van reëlings, dus doen ons ‘n spesiale beroep op die pa’s om die vergadering by te woon.

 

Dasse presteer!

Die Dasse het tydens die afgelope Junie-eksamen mooi presteer. Daar is altesaam 69 leerders wat ‘n gemiddeld van meer as 80% behaal het. Die gr. 12’s het 19 A-gemiddeldes opgelewer, die gr. 11’s het 7, die gr. 10’s het 12, die gr. 9’s het 17 en die gr. 8’s het 14 A-simbole opgelewer. Ons is baie trots op al hierdie leerders. Ons is ook baie trots op al die leerders wat hard gewerk het en mooi verbeter het. Daar is egter groot kommer onder die personeel oor dié leerders wat nie hard genoeg werk nie. Hulle uitslae weerspieël dit gewoonlik. Daar is egter nog tyd om sake na die einde van die jaar reg te stel. Hulle sal egter onmiddellik aan die werk moet spring.

 

Hoërskool Langenhoven – 75 jaar oud!

 

 

 

 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--

If you're not interested any more » unsubscribe