Dassedagsê 27/01

 

mail

 

Langenhoven Header web

 

 

27 Januarie 2017

 

                      Dassedagsê

 

 

 

 

 

Toetsreeks en assessering

Die jaar het baie vinnig begin, veral as daar reeds melding gemaak word van die kwartaal se toetsreeks! Die toetsreeks begin op 27 Februarie. Die rooster verskyn agterop hierdie nuusbrief.

Daar is partykeer leerders wat klasassesserings om een of ander rede misloop. Hierdie assesserings is baie belangrik omdat dit deel van leerders se kwartaalpunt vorm. Leerders moet dit onder gekontroleerde toestande aflê, dus kan dit nie vir huiswerk afgehandel word nie. Daar is besluit dat leerders wat hierdie assesserings misloop, dit op Vrydaemiddae saam met die detensieleerders sal aflê. Die personeellid aan diens kan dan kontroleer dat die betrokke leerder(s) dit na behore voltooi.

 

Sosiale Media

Sosiale media het baie voordele, maar die teendeel is ook waar. Dit word dikwels misbruik en kuberbullebakkery het onlangs in die nuus groot opspraak gemaak. Ons eie skool het dit nie vrygespring nie. Daar was ‘n paar insidente van kuberbullebakkery onder ons leerders. Dit is dikwels baie moeilik om die skuldiges aan die pen te laat ry.  Leerders (en volwassenes!) besef nie altyd die implikasies daarvan om opmerkings op sosiale media te “post” nie. Opmerkings word die wye wêreld ingestuur en kan nie teruggeneem word as die publiek dit reeds gesien het nie. Ons versoek u as ouers om, eerstens, op hoogte te wees waarmee u kinders hulle mee besig hou. Tweedens, ons versoek dat u die gevare van sosiale media onder u kinders se aandag bring. Die skool gaan in Lewensoriëntering ‘n program volg waarin van die gevare uitgelig word. Persone kan hulle aan siviele en kriminele regsgedinge blootstel in ernstige gevalle. Dus neem die skool hierdie saak baie ernstig op en sal, waar nodig, ernstig teen oortreders optree.

 

Skoolfoto’s

Die klasfoto’s en individuele foto’s word volgende Donderdag (2 Februarie) geneem. Leerders is versoek om na hulle hare en algemene voorkoms te let. Daar sal Maandag ‘n haarinspeksie vir die seuns wees.

 

Wintersportsoorte begin eersdaags

Die wintersportsoorte begin op 21 Februarie met hulle oefeninge om die spelers vir die seisoen fiks te kry. Daar is egter van die eerstespan-oefengroepe wat reeds volgende week begin aangesien hulle hierdie kwartaal al hulle eerste wedstryde speel.

 

VCSV

Die VCSV begin volgende Woensdagaand om 18:00. Ons vertrou dat die leerders dit entoesiasties sal bywoon.

 

Aksienetbal

Mev. Petrusa Marais het die inisiatief geneem om ‘n aksienetballiga te begin. Dit is om meer dogters by netbal te betrek, veral diegene wat nie kompeterend netbal speel nie. Die wedstryde vind Maandagmiddae plaas. Die eerste wedstryde is die afgelope Maandag afgehandel en dit was ‘n baie groot sukses. Leerders het met oorgawe deelgeneem. Daar word heerlike versnapering langs die baan te koop aangebied. Dit is dus ook ‘n heerlike kuiergeleentheid vir die toeskouers. Kom kyk gerus volgende Maandag om 18:00 hoe die spanne met groot oorgawe deelneem.

 

 

Hoërskool Langenhoven – 75 jaar oud!

 

 

 

 

 

 

--

 

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

 

--