Dassedagsê 3/03/17

..
mail
Langenhoven Header web
3 Maart 2017
                      Dassedagsê

 

‘n Brokkie goeie nuus!

 

Goeie nuus blyk deesdae maar skaars te wees, veral as ‘n mens die pers dophou. Die skool het egter die afgelope week baie goeie nuus ontvang. Verskeie van 2016 se matriekleerders het hulle Nasionale Senior Sertifikaat-antwoordstelle laat hernasien. Na afloop van die nasienproses is die volgende goeie nuus ontvang. Die een leerder wat voorheen nie aan die slaagvereistes voldoen het nie, slaag na die hernasien. Die skool behou dus sy trotse akademiese rekord van die afgelope negentien jaar met, weer eens ‘n 100% slaagsyfer! Daar is ook elf addisionele vakonderskeidings behaal wat die getal vakonderskeidings op 116 bring. Dit beteken voorts dat VEERTIEN leerders die eksamen met onderskeiding geslaag het! Verdere goeie nuus is dat twintig leerders in Afrikaans Huistaal onderskeidings behaal het en agtien het onderskeidings in Engels Eerste Addisionele Taal verwerf.  Die skool is baie trots op die 2016 Dassematrieks!

 

 

 

Skyfskiet mik hoër                             

 

Daar is agt Dasse wat eerskomende Saterdag aan hulle eerste skyfskietkompetisie deelneem. Die kompetisie vind op Riversdal (Skougronde) plaas. Ons wens al hierdie skyfskieters baie sterkte toe!

 

 

 

Opedag – 10 Maart

 

Die skool se opedag vind op Vrydag, 10 Maart in die skoolsaal plaas. Dit begin om 11:00 en eindig omstreeks 12:30. Baie dankie aan almal wat met uitstallings behulpsaam gaan wees. ‘n Belangrike datum vir voornemende Dasse is 24 Maart, want alle aansoeke vir 2018 moet dan reeds by die skool ingehandig wees.     

 

 

 

Deurnag

 

Die Deurnag vind op Donderdag 30 Maart plaas. Dit skop vanjaar af met die kaskarkaskenades vir die deurnaggers. Die kaskarresies begin om 16:00 en duur tot 19:00. Die leerders beweeg dan na die skoolgebou waar die res van die aktiwiteite aangebied gaan word. Ouers is welkom om die kaskarkaskenades te kom besigtig. Na afloop van die kaskarresies, is daar vir ouers ‘n steak-ete in die Klubhuis. Daar is kroegfasiliteite beskikbaar. Kaartjies kos R130 per persoon en kan by die skool aangeskaf word. Ons wil u aanmoedig om in die heerlike feestelikheid te kom deel!

 

 

 

Skoolfoto’s

 

Alle skoolfoto’s moet teen 10 Maart bestel wees. Gelde kan by mev. Coetzer inbetaal word.  

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Rekeninge

 

Rekeninge vir onderriggelde is vandag saam met die leerders huis toe gestuur. As u kind se onderriggelde vooruit betaal is, sal u egter nie ‘n rekening ontvang nie. Kom asb. u finansiële verpligtinge teenoor die skool na.

 

 

 

Imagine

 

Leerders wat die Imagine-kamp wil bywoon, moet Maandag hulle inskrywingsvorms en inskrywingsgeld inbetaal.

 

 

 

 

 

Hoërskool Langenhoven – 75 jaar oud!

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--