Dassedagsê 09/02

 

mail

Langenhoven Header web

9 Februarie 2018

                      Dassedagsê

 

 

Beheerliggaamverkiesing

 

Daar word ‘n inligtingstuk in verband met die Beheerliggaamverkiesing van 5 Maart aan alle ouers uitgestuur. Lees dit asb. sorgvuldig deur. Die registrasievorms vir die verkiesing is reeds verlede week aan u gestuur. As u kind dit nie aan u besorg het nie, kontak gerus die skool om een te ontvang. Alle uitstaande vorms moet asb. Maandag aan die skool terugbesorg word. Nominasievorms vir die verkiesing is by die skool beskikbaar.

 

 

 

Skool- en koshuisgelde

 

U ontvang aan die einde van Februarie rekeninge vir skool- en koshuisgelde. Dit is egter om u te herinner aan die reëling dat die DERDE paaiement vir skoolgelde reeds betaalbaar is en dat die TWEEDE paaiement vir koshuisgelde reeds betaalbaar is. Indien daar enige onsekerheid oor u uitstaande bedrag is, kontak asb. vir me. Anelda Coetzer, die debiteureklerk.

 

 

 

Skoolontwikkeling

 

Daar is ‘n baie kort evalueringsvorm wat aan ouers gestuur word oor sekere aspekte van die skool. Dit sal u enkele minute neem om dit te voltooi. Daar is ‘n houer in die voorportaal waarin u evalueringsvorm geplaas kan word. U kan dit self doen of saam met u kind stuur. Dit is heeltemal anoniem. Daar is ook spasie vir wenke of voorstelle. Gebruik asb. die geleentheid om ons te help om ‘n beter diens aan ons kliënte, die leerders en ouers te bied!

 

 

 

Riversdal Landbouskou

 

Die Riversdal Landbouskou vind volgende naweek plaas en baie van ons leerders neem daaraan deel. Ons wens hulle baie sterkte toe. Sommige neem ook aan ander landbouskoue in ons omgewing deel. Mag dit daar ook baie voorspoedig gaan.

 

 

 

Opedae

 

Die jaar het skaars begin en die skool se opedae is op hande! Aansoeke vir toelating tot die skool in 2019 open reeds eerskomende Maandag, 12 Februarie, en sluit op 23 Maart. Die Mosselbaai- en Hartenbos- opedae vind reeds volgende week op Dinsdag, 13 Februarie plaas.

 

 

 

Dag van verootmoediging

 

Daar is ‘n interkerklike dag van verootmoediging wat volgende Woensdag, 14 Februarie van 13:10 tot 13:50 in die groot wit kerk (Riversdal NG Moedergemeente) in die middel van die dorp gehou sal word. Dit word deur die Riversdal Geestelike Leraarsforum gereël. Die doel is dat alle gelowiges in hierdie tyd van knellende droogte hulle vertroue op God sal plaas vir hulp en uitkoms. Alle gelowiges word uitgenooi om dit by te woon.

 

 

 

Skyfskiet

 

Die eerste skyfskietkompetisie van die jaar word môre in die Skousaal aangebied. Ons vertrou dat ons skuts sekuur sal korrel. Ons glo dat hulle vanjaar weer die hoë hoogtes van verlede jaar sal bereik!

 

 

 

 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA           

--