Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Kontakbrief 2

                                                                               

                                                                                               

KONTAKBRIEF 2/2018                                                             28 Maart 2018                                      

 

Geagte Langenhoven-Ouers

 

Graag bring ek die volgende sake onder u aandag:

 

1.         PERSONEEL

 

Mnr Abrie Cronje van HTS Louis Botha in Bloemfontein is aangestel as Adjunkhoof van die skool. Mnr Cronje beskik oor ’n B.Comm-graad met Finansiële bestuur en Rekenaarstudie as hoofvakke, asook ‘n B.Ed (Hons) in Onderwysersreg en Onderwysbestuur.  Mnr Cronje is getroud en het 2 kinders.  Ons hoop hy sal ons skool en sy leerders baie positief ervaar.  Hy aanvaar diens op 1 Mei 2018.

 

Mnr Pieter Franklin tree op 7 April 2018 in die huwelik. Baie geluk – ons wens hom alles wat mooi is toe.

 

2.         BEHEERLIGGAAM

 

Na afloop van die Beheerliggaamverkiesing die afgelope kwartaal, is die volgende persone vir die volgende 3 jaar tot die skool se Beheerliggaam verkies:

 

VOORSITTER:             Francois Malherbe

O/VOORSITTER:         Adohan van den Berg

TESOURIER:               Mariëtte van Vuuren

ANDER LEDE:              Kobus Marais

                                    Richard Marshall

                                    Wilma Swarts

                                    Ian Gerber

OPVOEDERS:              Riaan van Schalkwyk

                                    Elmien Kloppers

NIE-OPVOEDERS:       Anelda Coetzer

LEERDERS:                 Radandt Malherbe

                                    Janique Gerber

 

Ingevolge artikel 16 van die SA-Skolewet staan alle openbare skole onder die beheer van ’n Beheerliggaam. Deur die SA-Skolewet onderskryf die regering sy verbintenis tot ouers se reg om betrokke te wees by die beheer van hul kinders se skole.  Om die rede is dit noodsaaklik dat lede van skoolbeheerliggame ondersteun word in die taak wat aan hulle toevertrou word.                  

 

3.         MNR EN MEJ LANGENHOVEN – GLANSGELEENTHEID

 

’n Uiters geslaagde glansaand, waartydens Mnr en Mej Langenhoven gekroon is, het die afgelope kwartaal plaasgevind. Baie dankie aan almal wat hard gewerk het om die aand so suksesvol te maak. Baie geluk aan Cady Beukes en Francois van Wyk wat onderskeidelik as Mnr en Mej Langenhoven aangewys is.  Mej Junior Langenhoven is Mienke Doubell en Mnr Junior is Reinhardt Nel.                   .

 

4.         VORDERINGSVERSLAE

 

Voer asseblief 'n gesprek met u kind na aanleiding van sy/ haar vorderingsverslag. Aangesien toetse oor bepaalde fasette van 'n vak handel, kan vakgemiddeldes hoër óf laer wees as in die geval  van eksamens.  Toetspunte moet egter nie gering geskat word nie, want dit gee 'n goeie aanduiding van ‘n leerder se insette die afgelope kwartaal.  'n Beduidende gedeelte van leerders se punte word egter uit take en werksopdragte saamgestel.  Wanneer leerders nie hierdie take inhandig nie, word hulle kwartaal-punte beslis nadelig beïnvloed.  Die teendeel is ook waar.  Wanneer leerders moeite met hul take doen en dit betyds ingee, kan hulle baie goeie punte verwerf.  Moenie skroom om die skool te kontak oor u kind se vordering nie.

 

5.         AKADEMIESE PRESTASIES

 

Daar het 65 leerders tydens die afgelope toetsreeks ’n gemiddelde van 80% en meer behaal. Baie geluk aan die volgende toppresteerders in hul onderskeie grade:

 

Gr 8:           Rosa van Zyl – 91,6%                               

Gr 9:           Sunica Tesner – 93,8%                 

Gr 10:          Nadia Enslin – 95,7%        

Gr 11:          Willandri Hanekom – 92%

Gr 12:          Janique Gerber – 90%

 

Ongelukkig is daar ook ’n groep leerders wat gedurende die kwartaal nie hul kant gebring het nie en dáárom nie aan die slaagvereistes voldoen nie.  Dit is nog vroeg in die jaar en gereelde studie, van volgende kwartaal, sal sukses aan die einde van die jaar verseker.

 

6.         GR 12-OUERAAND

 

Ouers van Graad 12-leerders word uitgenooi na ’n spesiale oueraand op Maandag, 23 April 2018 om 18:00 in die skoolsaal. Belangrike inligting in verband met akademiese vordering, slaagvereistes, eksamenvoorskrifte en ander sake van belang sal aan ouers gegee word.

 

7.         VAKVERANDERINGE

 

Géén leerder in Graad 12 mag op hierdie stadium nog ’n vak verander nie. Graad 11-leerders kan tot 30 April 2018 ‘n maksimum van 2 vakke verander. Huidige graad 10-leerders het tot 31 Junie 2018 geleentheid om van vakke te verander.  Hierdie sperdatum word departementeel vasgestel en ons moet daarby hou.

 

8.         ONDERRIGGELDE

 

Ons wil alle ouers, wat hulle finansiële verpligtinge  teenoor die skool nougeset nakom, hartlik bedank.  Dankie dat u u kind se opvoeding ‘n hoë prioriteit in u persoonlike begroting maak.  Dit is prysenswaardig dat 80 ouers reeds hulle volle onderriggelde vir die jaar betaal het!

 

9.         PRESTASIES DEUR LEERDERS

 

9.1       NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT 2017

 

Na afloop van die hernasienproses van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen is ’n regstelling aangebring en die skool se trotse 100% slaagrekord herstel. 7 Addisionele vakonderskeidings is ook behaal wat die totale onderskeidings op 164 te staan bring.  Shannon Smith het ook nou met 4 en meer onderskeidings geslaag, wat die skool se onderskeidings op 24 te staan bring.

 

9.2       REDENAARS

 

Vyf redenaars het deurgedring van die halfeindrondte van ATKV se redenaars-kompetisie. Hulle is:

 

JUNIORS VOORBEREID: Paula-Mari Streicher, Joané Gerber

 

SENIORS VOORBEREID: Annika Streicher, Nadia Enslin

 

JUNIORS ONVOORBEREID: Karin Bester

 

9.3       TONEEL

 

Twee van die skool se leerders, nl. Keith Bergstedt en Angelo Bergh is gekies om aan die finale rondte van die Nasionale Toneelspelkompetisie deel te neem. Dit is ’n mooi prestasie aangesien meer as 500 deelnemers aan die uitdunrondtes deelgeneem het.

 

 

9.4       WISKUNDE-OLIMPIADE

 

’n Mooi getal van 21 leerders het vanjaar aan die eerste rondte van die landswye Wiskunde Olimpiade deelgeneem.

 

Die volgende leerders dring deur na die tweede rondte van hierdie olimpiade wat op 17 Mei 2018

plaasvind:

 

Seniors: Willandri Hanekom, Radandt Malherbe, Elizmarie Solomon, Cornel Juta, Mari vanTonder,

                Jaime Nicholls, Nadia Enslin, Anru van Schalkwyk, Amber Vosloo, Elana van Zyl, Caila Christie

Juniors: Rosa van Zyl, Sarise Oosthuizen, Petra Crafford, Liezl Potgieter, Lisa Swarts, Jana van den

                Berg            

 

9.5       NASIONALE KLEURE

 

Carla Conradie het Protea-kleure in perdry verwerf. Dit is ’n puik prestasie waarop die skool besonder trots is.

 

9.6       PROVINSIALE KLEURE

 

9.6.1     Die volgende leerders het die afgelope kwartaal Eden-kleure in atletiek verwerf:

Mieke Doubell, Stefanie Heenop, Stephan Prinsloo, Lazlo Paulsen en Petro Pretorius.

 

9.6.2     Marlé van Wyk en Tinka Fox word opgeneem in die Wes-Kaap Atletiekspan vir fisies gestremde        leerders.  Hul gaan vanaf  31 Maart tot 3 April 2017 aan die SA Kampioenskappe in Bloemfontein     deelneem.

 

9.6.3     Andrie Swart en Marlé van Wyk het SWD-kleure in Tweekamp behaal.  Andrie gaan op 30 en 31 Maart 2018 deelneem aan die SA Kampioenskappe te Pretoria

 

9.6.4   Christelle Jooste verwerf SWD Kleure in tennis.

 

Baie geluk aan hierdie leerders en hul ouers.

 

10.       VAKANSIE-AKTIWITEITE

 

10.1      NETBAL

 

Die eerste netbalspan gaan vanaf 3 – 9 April deelneem aan die Top Skole-toernooi in George. Hulle gaan kompeteer teen van die beste spanne in die land.  Baie sterkte.

 

10.2      RUGBY

 

Die skool se eerste rugbyspan neem vanaf 28 Maart – 2 Apri 2018 aan die Tony Stoops-toernooi in Kaapstad deel. Hulle speel Donderdag, 29 Maart om 12:15 teen Emil Weder Sekondêr.  Die wedstryd vind op Hoërskool Brackenfell se velde plaas.  Ons hoop dat dit vir hulle as goeie voorbereiding vir die komende seisoen sal dien.

 

10.3      ATLETIEK

 

Stefanie Heenop gaan as lid van die Eden-atletiekspan van 5 – 7 April 2018 deelneem aan die SA Junior atletiekbyeenkoms in die Paarl.

 

10.4      BELGIESE UITRUILGROEP

 

17 leerders van België besoek weer die skool vanaf 23 Maart – 9 April 2018. Baie dankie vir die Langenhoven-ouers wat hierdie leerders gaan huisves, en Mevv Smith en Riekert wat alle reëlings rondom die besoek tref. Gedurende September gaan 15 van ons leerders België besoek.

 

 

 

 

10.5      “IMAGINE”

 

Baie sterkte aan die groepie leerders wat vanaf 6-8 April 2018 die ‘Imagine”-saamtrek op Bredasdorp gaan bywoon.

 

11.       GEHEELSKOOLEVALUERING

 

Baie dankie aan al die ouers wat aan die WKOD se geheelskoolevaluering deelgeneem het. Die beamptes van die WKOD was baie beȉndruk met die vriendelikheid en behulpsaamheid van ons leerders en ouers.  Daar sal op ’n latere stadium terugvoering van hulle evaluering gegee word.

 

12.       TOESTEMMING:  SKOOLSIELKUNDIGE

 

Dit gebeur soms dat die skoolsielkundige Mev Grace Grobler, met ’n kind ’n gesprek moet voer. Sy het egter u as ouers se toestemming nodig om dit te doen.  Voltooi asseblief die ingeslote toestemmingsvorm en stuur dit terug na die skool.

 

13.       VERVOERGELDE

 

Aangesien die skool vanjaar hoofsaaklik tuiswedstryde speel, gaan daar nie addisionele vervoergelde gehef word nie.

 

14.       LEERDERS SE VOORKOMS EN GEDRAG

 

Ons wys ouers daarop dat leerders se voorkoms reeds op die EERSTE skooldag van die nuwe kwartaal reg moet wees.  Leerders wie se voorkoms nie aan die voorskrifte voldoen nie, sal huis toe gestuur word om dit reg te kry. 

 

15.       KWARTAALPROGRAM

 

‘n Voorlopige program vir volgende kwartaal word saam met die kontakbrief gestuur. Ondersteun asseblief dié aktiwiteite waarby u kind volgende kwartaal betrokke is.

 

Mag die vakansietyd vir u en u gesin aangenaam wees.

 

Mooi wense.                                                                            

 

 

 

 

PJT DE VILLIERS                                                                    Skooltye 2e en 3e kwartaal:

SKOOLHOOF                                                               Ma, Di, Do, Vr 7:25 – 13:45

                                                                                Woensdae       7:25 – 13:05

 

Skoolkwartale 2019

1

07(09) Januarie – 15 Maart

2

02 April – 14 Junie

3

09 Julie – 20 September

4

01 Oktober – 04(06)Desember

 

 

 

  •