Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Kontakbrief 4

 
mail
Langenhoven Header web
                      Kontakbrief 4/2018

 

                

Geagte Ouers

 

Graag bring ek die volgende sake onder u aandag:

 

1.         U KIND SE ASSESSERINGSVERSLAG

 

Graad 8 – 11-leerders ontvang ‘n assesseringsverslag wat ‘n aanduiding vir ouers sal wees rondom die leerder se kwartaalprestasie. In die lig daarvan dat dit slegs ’n toetsreeks was, vra ons dat u asseblief in gedagte sal hou dat hierdie verslag oor bepaalde fasette van ‘n vak handel en dat vakgemiddeldes ietwat hoër of laer kan wees – anders as met eksamens.

 

2.         GR 12-LEERDERS

 

Die matrieks het hul laaste interne eksamen geskryf. As hulle hard werk en ons ondersteun en moedig aan, behoort vanjaar se klas ons trots te maak.  Ons mooiste wense en gebede vergesel hulle vir die laaste skof wat voorlê.  Die skool groet hulle amptelik op Vrydag, 12 Oktober.  Matriekouers sal spesiaal na hierdie geleentheid uitgenooi word.

 

3.         ERKENNINGSAAND

 

Die jaarlikse erkenningsaand van die skool vind op Woensdag, 10 Oktober om 18:30 in die Burgersentrum plaas. Ons wil u graag na hierdie besondere aand op die skool se jaarprogram uitnooi.  ‘n Skrywe in die verband word ingesluit.

 

4.         PRESTASIES

 

TAALBOND: Sunica Tesner behaal ’n uitsonderlike prestasie deurdat sy onder die top 20 wenners landswyd eindig in die SA Taalbond-Tweetaligheidseksamen.

 

INTERSKOLE: ’n Goeie oorwinning is tydens die jaarlikse interskole teen Hoërskool Swellendam behaal. 

 

5.         VAKANSIE-AKTIWITEITE

 

5.1       RUGBY

 

Dean Brits gaan as deel van die Tony Stoops-rugbyspan vanaf 27 September in Frankryk aan 3 rugbywedstryde deelneem. Ons wens hom sterkte toe.

 

5.2       ATLETIEK

 

20 van die skool se atlete gaan op 29 September 2018 aan ’n Top 10-byeenkoms op Mosselbaai deelneem. Ons hoop dat hulle reeds  vroeg in die seisoen mooi prestasies sal behaal.

 

5.3       TENNIS

 

Baie sterkte aan Christel Jooste wat aan ’n interprovinsiale tennistoernooi in Kaapstad gaan deelneem

 

5.4       PERDRY

 

Sterkte aan Mariechen Goedhals, Anja Joubert en Carla Conradie wat aan die Tulbagh- en Robertsonskoue tydens die komende vakansie gaan deelneem.

 

5.5       PERDESKOU

 

Zoë Heyns gaan in Johannesburg aan die Nasionale SAMESA-perdeskou kampioenskappe deelneem. Baie sterkte.

 

5.6       KALAHARI-VASBYT

 

Alika Steyn en Tiani Thiart neem van 28 September tot 8 Oktober in Zimbabwe en Namibië deel aan die Kalahari-vasbyt. Ons hoop dit gaan vir hulle ’n leersame ervaring wees.

 

5.7       SKYFSKIET

 

Johanné van der Vyver, Petra Crafford en Cyrilene Coetzee gaan 5 en 6 Oktober verteen-woordig die skool op die SA Skyfskietkampioenskappe in Durban. Sterkte!

 

5.8       VOORTREKKERS

 

Sterkte aan Jeané Keyser, Magdel Barnard, Janke Heenop, Suria Denkema, Suné Barnard, Miquel D’Emiljo en Wiehan Rall wat die komende vakansie ’n weeklange Leierskamp te Wemmershoek bywoon.

 

6.         BELGIESE UITRUILPROGRAM

 

15 van ons leerders het op 20 September na België vertrek. Hulle gaan vir 17 dae deel wees van ’n uitruilprogram met ’n skool in België nadat die Belgiese leerders vroeër vanjaar, in Maart, ’n besoek aan ons gebring het.  Mevv Smith en Riekert vergesel die groep.  Ons hoop dit sal vir hulle ’n onvergeetlike avontuur en ervaring wees.  Hulle keer op 7 Oktober 2018 terug.

 

7.         ONDERRIG- EN LOSIESGELD

 

Dit is baie belangrik dat ouers hulle verantwoordelikheid ten opsigte van onderrig- en losiesgeld besef en getrou nakom. Alle onderrig- en losiesgelde moet teen einde Oktober betaal wees.  Ons maak staat op u samewerking.

 

8.         VIERDE KWARTAAL:  DATUMLYS

 

'n Voorlopige program met belangrike datums word ingesluit. Die Graad 12’s se eksamen-rooster word ook op die program aangedui.

 

9.         SSK-GRAANPROJEK

 

Graag rig ons weer ’n versoek aan boere om, soos verlede jaar, graan ten bate van die skool te skenk. Doen gerus by die skool navraag vir die nodige vorm wat ingevul moet word.  Die sluitingsdatum is einde November.  By voorbaat dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak.

 

10.       HERAANSOEKE OM LOSIES IN CJ PAUW-KOSHUIS

 

Leerders, wat tans van koshuisinwoning gebruik maak, word versoek om hulle heraansoeke vir volgende jaar teen Vrydag, 12 Oktober 2018 by mev Lambrechts in te dien. Leerders sal aansoekvorms van die superintendent, voor die skool sluit, ontvang.  Ons versoek u om heraansoeke betyds in te dien om teleurstelling te voorkom.

 

11.       DWELMTOETSING EN DEURSOEKING

 

Vergewis u asseblief van die meegaande brief in verband met hierdie belangrike aangeleentheid.

 

 

 

KENNISGEWING: BEGROTING 2019

 

Hiermee word kennis gegee dat ’n Begrotingsvergadering op Maandagaand 29 Oktober 2018 om 19:00 in die Ondersteunersklub gehou sal word. Volgende jaar se begroting sal by hierdie geleentheid aan ouers voorgelê word vir oorweging en goedkeuring.  Die begroting sal ook 14 dae voor die vergadering (15 Oktober) by die skool ter insae wees.

 

 

 

Mooi wense vir u. Mag die kort vakansietjie saam met u kind(ers) lekker wees.

 

Die uwe

                                                                                   

 

 

 

PJT DE VILLIERS

SKOOLHOOF

 

 

 

SKOOLKWARTALE 2019

 

Kwartaal

Vanaf

Tot

1

07 Januarie (opvoeders)

09 Januarie (leerders)

15 Maart

2

02 April

14 Junie

3

09 Julie

20 September

4

01 Oktober

04 Desember

(leerders)

06 Desember

(opvoeders)

           

 

SKOOLTYE VIERDE KWARTAAL:

 

Maandag tot Vrydag:   07:10 – 13:30

Woensdae:                  07:10 – 12:50 

 

 

 

 

 

 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--