Kontakbrief 4

 
mail
Langenhoven Header web
                      Kontakbrief

29 September 2017

 

KONTAKBRIEF 4/2017                                                                     

 

Geagte Ouers

 

Graag bring ek die volgende sake onder u aandag:

 

1.         U KIND SE ASSESSERINGSVERSLAG

 

Graad 8 – 11-leerders ontvang ‘n assesseringsverslag wat ‘n aanduiding vir ouers sal wees rondom die leerder se kwartaalprestasie. In die lig daarvan dat dit slegs ’n toetsreeks was, vra ons dat u asseblief in gedagte sal hou dat hierdie verslag oor bepaalde fasette van ‘n vak handel en dat vakgemiddeldes ietwat hoër of laer kan wees – anders as met eksamens.

 

2.         GR 12-LEERDERS

 

Die matrieks het hul laaste interne eksamen geskryf. As hulle hard werk en ons ondersteun en moedig aan, behoort vanjaar se klas goed te vaar in die eindeksamen.  Ons mooiste wense en gebede vergesel hulle vir die laaste skof wat voorlê.  Die skool groet hulle amptelik op Vrydag, 13 Oktober.  Matriekouers sal spesiaal na hierdie geleentheid uitgenooi word.

 

3.         ERKENNINGSAAND

 

Die jaarlikse erkenningsaand van die skool vind op Woensdag, 11 Oktober om 18:30 in die Burgersentrum plaas. Ons wil u graag na hierdie besondere aand op die skool se jaarprogram uitnooi.  ‘n Spesiale skrywe in die verband word ingesluit.

 

4.         SPORTDINEE

 

Hierdie geleentheid vind vanjaar op Donderdag, 12 Oktober 2017 in die skoolsaal plaas. Kaartjies is by die kantoor teen R120 per persoon beskikbaar.

 

5.         PRESTASIES

 

SKAAK:  Die skool se skaakspan is aangewys as een van die kampioenspanne in die Wes-  Kaap.

 

INTERSKOLE: ’n Goeie oorwinning is tydens die jaarlikse interskole teen Hoërskool Swellendam behaal. 

 

6.         VAKANSIE-AKTIWITEITE

 

6.1       SKAAK

 

Die skool se skaakspan gaan gedurende die vakansie (1 tot 4 Oktober 2017) aan die Nasionale kampioenskappe te Bloemfontein deelneem. Ons weet hulle gaan die skool se naam hoog hou!

6.2       RITMIESE GIMNASTIEK

 

Stephani Heenop, Andria Wessels, Janke Heenop en Nadia Enslin gaan vanaf 2 tot 4 Oktober aan die SA Junior Gimnastiek-kampioenskappe te Pretoria deelneem. Ons hou duimvas dat hulle goed sal presteer.

 

6.3       RADIKALE REDENAARS

 

Nadat sy puik presteer het tydens die Wes-Kaap kompetisie, gaan Bianca Lombaard op 14 Oktober 2017 aan die Nasionale Radikale Redenaarskompetisie te Pretoria deelneem. Ons wens haar baie sterkte toe.

 

6.4       EKSPO

 

Mianca Oosthuizen word gekies om van 2 – 5 Oktober 2017 te Johannesburg aan die Eskom Ekspo vir Jong Wetenskaplikes deel te neem. Baie sterkte.

 

6.5       JEUGSKOU

 

Leané en Dehan Pottas gaan van 1 tot 4 Oktober 2017 as verteenwoordigers van die WP-span aan die Nasionale Jeugskou te Bathurst, Oos-Kaap deelneem. Baie sterkte!

 

6.5       PERDRY

 

Sterkte aan Mariechen Goedhals, Anja Joubert, Carla Conradie en Lisa Gerber wat aan die Tulbagh- en Robertsonskoue tydens die komende vakansie gaan deelneem.

 

7.         ONDERRIG- EN LOSIESGELD

 

Dit is baie belangrik dat ouers hulle verantwoordelikheid ten opsigte van onderrig- en losiesgeld besef en getrou nakom. Alle onderrig- en losiesgelde moet teen einde Oktober betaal wees.  Ons maak staat op u samewerking.

 

8.         SKOOLGESONDHEIDSPROGRAM:  16 – 18 OKTOBER 2017

 

Die Departement van Gesondheid bied gesondheidsdienste aan leerders in skole regdeur die land. Die skool se Graad 8-leerders kan op 16 – 18 Oktober 2017 hierdie dienste ontvang.  U as ouers moet egter toestemming gee deur die ingeslote vorm te voltooi en so spoedig moontlik aan die skool terug te stuur.  Kontak die skool indien u enige navrae het.

 

8.         VIERDE KWARTAAL:  DATUMLYS

 

'n Voorlopige program met belangrike datums word ingesluit. Die Graad 12’s se eksamen-rooster word ook op die program aangedui.

 

9.         SSK-GRAANPROJEK

 

Graag rig ons weer ’n versoek aan boere om, soos verlede jaar, graan ten bate van die skool te skenk.  U  kan weer in aanmerking kom vir ’n gelukkige trekking – ’n koopbewys van R37 500.  Doen gerus by die skool navraag vir die nodige vorm wat ingevul moet word.  Die sluitingsdatum is einde November.  By voorbaat dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak.

 

 

 

10.       HERAANSOEKE OM LOSIES IN CJ PAUW-KOSHUIS

 

Leerders wat tans van koshuisinwoning gebruik maak word versoek om hulle heraansoeke vir volgende jaar teen Vrydag 13 Oktober 2017 by Mev Cronje in te dien. Leerders sal aansoekvorms van die superintendent, voor die skool sluit, ontvang.  Ons versoek u om heraansoeke betyds in te dien om teleurstelling te voorkom.

 

 

 

KENNISGEWING: BEGROTING 2018

 

Hiermee word kennis gegee dat ’n Begrotingsvergadering op Maandagaand 30 Oktober 2017 om 19:00 in die Ondersteunersklub gehou sal word. Volgende jaar se begroting sal by hierdie geleentheid aan ouers voorgelê word vir oorweging en goedkeuring.  Die begroting sal ook 14 dae voor die vergadering (16 Oktober) by die skool ter insae wees.

 

 

 

Mooi wense vir u. Mag die kort vakansietjie saam met u kind(ers) lekker wees.

 

Die uwe

                                                                                   

 

 

 

PJT DE VILLIERS

SKOOLHOOF

 

SKOOLKWARTALE 2018

 

Kwartaal

Vanaf

Tot

1

15 Januarie (opvoeders)

17 Januarie (leerders)

28 Maart

2

10 April

22 Junie

3

17 Julie

28 September

4

09 Oktober

12 Desember

(leerders)

14 Desember

(opvoeders)

           

 

SKOOLTYE VIERDE KWARTAAL:

 

Maandag tot Vrydag:   07:10 – 13:30

Woensdae:                  07:10 – 12:50 

 

--

HS Langenhoven geborg deur RIVERSDAL TOYOTA          

--