Akademie

Akademie Collage

Die akademie is die skool se trots.  Die skool beskik oor 'n ervare, bekwame en goed opgeleide personeelkorps.  Gevolglik heers daar 'n ernstige onderrigkultuur waar akademie 'n hoë prioriteit geniet.  Die skool bied  'n ruim vakkeuse wat toelating tot enige moontlike studie- en beroepsveld verseker. Die skool handhaaf vir bykans twee dekades 'n 100% slaagsyfer in die matriek eindeksamen. Daar is die afgelope drie jaar reeds 34 A-gemiddeldes gedurende die matriek eindeksamen behaal. Die skool kan dus met trots aanspraak daarop maak dat hy op akademiese gebied nie sy gelyke in die Hessequa-streek het nie.

Die skool beskik, onder andere, oor die volgende puik fasiliteite: twee rekenaarlokale, 'n koshuis op dieselfde terrein as die skoolgeboue, 'n  goed-toegeruste Addisionele Wiskunde-lokaal, dataprojektors en interaktiewe witborde in baie van die klaskamers, klaskamers met puik 'n uitsig oor die Slapende Skoonheid! Uitstaande eienskappe van Dasseland is: leerdershaal die Top 20-merietelys van die Wes-Kaap Onderwysdepartement en een van slegs vier Dinaledi-fokusskole vir Wiskunde en Wetenskap in die Suid-Kaap. Laasgenoemde prestasie is behaal as gevolg van volgehoue puik uitslae in Wiskunde en Wetenskap.