Vakgebiede

AKADEMIESE WERKSVERDELING

 

MNR P DE VILLIERS

Geskiedenis Gr. 9

 

MNR. H DE BEER

Engels Eerste Add Taal Gr. 12

Engels Eerste Add Taal Gr. 11

 

MEV. M FOURIE

Wiskunde Gr. 12

Wiskunde Gr. 11

Wiskunde Gr. 10

Wiskunde Gr. 8

 

MEJ I JANSE VAN RENSBURG

Rekeningkunde Gr. 12

Rekeningkunde Gr. 11

Rekeningkunde Gr. 10

EBW Gr. 9

Lewensoriëntering Gr. 9.1 en 9.2

 

MEV. J BREDENKAMP

Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 12

Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 11

Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 10

Ekstra vak Gr. 10 - 12

 

MNR. B de Wet

Fisiese Wetenskap Gr. 12

Fisiese Wetenskap Gr. 11

Fisiese Wetenskap Gr. 10

Wiskundige Geletterdheid Gr. 12

Natuurwetenskap Gr. 9

 

MEV C MÖLLER

Engels Eerste Add Taal Gr. 10

Engels Eerste Add Taal Gr. 8

 

MNR. M VAN DER LINDE

Besigheidstudie Gr. 12

Besigheidstudie Gr. 11

Besigheidstudie Gr. 10

EBW Gr. 8

 

MEV. O DU PLESSIS

Engels Eerste Add Taal Gr. 9

Afrikaans Gr. 10

 

MNR. R VAN SCHALKWYK

Siviele Tegnologie Gr. 12

Siviele Tegnologie Gr. 11

Siviele Tegnologie Gr. 10

Tegnologie Gr. 9

Tegnologie Gr. 8.1 en 8.2

 

MEV. K FOX

Verbruikerstudie Gr. 12

Verbruikerstudie Gr. 11 

Verbruikerstudie Gr. 10

Algemene Wetenskap Gr. 8

 

MEV. T BEYERS

Wiskundige Geletterdheid Gr. 12

Wiskundige Geletterdheid Gr. 11
Wiskundige Geletterdheid Gr. 10

Lewensoriëntering Gr. 12

Lewensoriëntering Gr. 11

 

MEV. S SMITH

Wiskunde Gr. 12

Wiskunde Gr. 11

Wiskunde Gr. 10

Wiskunde Gr. 9

 

MEV. M DE BEER

Afrikaans Huistaal Gr. 12

Afrikaans Huistaal Gr. 11

 

MEV. P MARAIS

Toerisme Gr. 12

Toerisme Gr. 11

Toerisme Gr. 10

 

MNR. P FRANKLIN

Geskiedenis Gr. 8

Lewensoriëntering Gr. 8

Tegnologie Gr. 8.3

Sportbestuur

 

MEV. D VOSLOO

Geografie Gr. 9

Geografie Gr. 8

Lewensoriëntering Gr. 10

Lewensoriëntering Gr. 9.3

Fisiese LO Gr. 9, 10, 11 en 12

 

MEV C KRAUSE

Skeppende Kunste Gr. 8

Skeppende Kunste Gr. 9

 

MEJ. S THERON

Lewenswetenskap Gr. 12

Lewenswetenskap Gr. 11

Lewenswetenskap Gr. 10

Biologie Gr. 9

 

MEV. S GROVE

Afrikaans Huistaal Gr. 8

Afrikaans Huistaal Gr. 9