Beheerliggaam

VISIE:

Om as beheerliggaam goeie samewerking tussen hoof, onderwysers, leerders en ouers te verseker sodat optrede en besluite in beste belang van die skool sal wees.

DOELSTELLINGS:

  • Eerbiedig verskillende rolle en verantwoordelikhede (beheer en bestuur)
  • Funksionele komiteestelsel wat gereeld (kwartaalliks) vergader
  • Die Beheerliggaam vergader gereeld (10 maal per jaar)
  • Beheerliggaamslede funksioneer binne die raamwerk van die gedragskode vir beheerliggame
  • Identifiseer belangrike projekgedrewe fondsinsamelings
  • Hersiening van bestaande beleide
  • Doen jaarliks strategiese beplanning

"Die Beheerliggaam lig die dak van die skool sodat die son kan inskyn!"

 

BEHEERLIGGAAM KOMITEESTELSEL 2018

 

DAGBESTUUR: F Malherbe (Voors), A van den Berg (O Voors), M van Vuuren (Tesourier), A coetzer (Sekretaresse),  P de Villiers (Skoolhoof)

 

FINANSIES: M van Vuuren, F Malherbe, A van den Berg, A Coetzer (Debiteure),

M vd Linde (Koshuis) , K Marais (Koshuis), P de Villiers

 

KOSHUIS: K Marais, M vd Linde, R van Schalkwyk, A Venter (Laerskool), I Lambrechts(Matrone), Feedem, A van den Berg,  Hoofleiers van Koshuis, P de Villiers

 

SKOOLVEILIGHEID: F Malherbe, R van Schalkwyk, I Gerber,  M van der Linde, C Fourie (Gekoöpteer), R Marshall, R Malherbe, P de Villiers

 

INFRASTRUKTUUR: R Marshall, A van den Berg, I Gerber, C Fourie (Gekoöpteer), J Gerber,  P de Villiers

                                

BEMARKING: P de Villiers, I Gerber, E Kloppers, M van Vuuren, Estea Venter (Gekoöpteer), Hoofleiers

 

DISSIPLINêRE TRIBUNAAL: F Malherbe, W Swarts,  A van den Berg, K Marais, M van Vuuren, P de Villiers

 

SKOOLONTWIKKELING: P de Villiers,W Swarts, M van Vuuren, E Kloppers, Estea Venter  (Gekoöpteer), Hoofleiers

 

AANSTELLINGS:  Volle Beheerliggaam (Indien nodig)