Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Koshuislosiesgelde

Huis CJ Pauw

 

KOSHUISGELDE (2018)

 

 

LOSIESGELD

 

  

 R16 850 per kosganger per jaar.

 Hierdie losiesgeld kan soos volg in paaiemente betaal word:

 

 • R4 212.50 per kwartaal binne eerste week van elke kwartaal.

 • R1 685 per maand x 10 maande binne eerste week van elke maand.

 • Die laaste paaiement is in die eerste week van Oktober betaalbaar.

   

 • Ouers van kosgangers moet jaarliks opnuut aansoek doen om verblyf in die koshuis. Dus geen akkommodasie bloot op grond van vorige inwoning nie.

   

 • Geen verblyf word verleen aan leerders met uitstaande onderrig- en/of losiesgelde nie.

   

 • Alle losiesgelde is vooruitbetaalbaar - binne die eerste week van die maand of kwartaal.

   

 • Ouers wat vir ‘n departementele losiesbeurs kwalifiseer moet teen 27 Januarie 2017 daarvoor aansoek doen.

   

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se losiesgelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie.

 

 

Maak asb gebruik van die onderstaande bankbesonderhede: Leerder se naam as verwysing.

 

Rekeningnaam: Huis CJ Pauw
Bank: Nedbank
Takkode: 198 765
Rekeningnommer: 162 653 2427
Verwysing: Kind se naam of rekening-nr