Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Skoolgeskiedenis

Die ontstaan van Hoërskool Langenhoven...

 In 1893 is die Jongensskool gestig. Die prinsipaal van die skool was mnr. T Chrisnell.

Daar het 'n behoefte ontstaan aan 'n skool vir dogters en in Augustus 1870 is Riversdal Girls High School gestig. Mnr. CJ Pauw, na wie die ou seunskoshuis en ook die huidige skoolkoshuis vernoem is, hdie eerste gebouet in 1912 skoolhoof van die Hoër Seunsskool geword.

In 1935 is aanvaanklike idees i.v.m. die saamsmelt van hierdie twee skole gelug. Op 16 Mei 1940 is

samesmelting by die onderwysdepartement aanbeveel. Die samesmelting kon egter eers in 1942 plaasvind, aangesien die Tweede Wêreldoorlog aan die gang was.

Dr. LS McFarlane, wat in 1937 hoof van die Seunsskool geword het, was die eerste hoof van Hoërskool Langenhoven  Die skool is in die geboue van die Meisieskool gehuisves. Aangesien daar te min klaskamers was, moes die Graad 8-leerders na Laerskool Volschenk verskuif word . Daar is eers in 1956 met bouwerk aan die nuwe skoolgebou begin. 

 langenhoven 1959

Op 29 Maart 1957 is Hoërskool Langenhoven se nuwe geboue amptelik in gebruik geneem.  Dit het baie oorreding gekos om 'n skoolsaal gebou te kry. Uiteindelik is die bou van die skoolsaal goedgekeur.  In 1958 is die R.E. le Roux Saal ingewy.

Daarna is begin om die vlei voor die skool  in sportvelde te omskep. Die sportterrein is op die naweek van 13-14 Augustus amptelik in gebruik geneem.

Die bou van die nuwe seunskoshuis het onder leiding van mnr Calitz, skoolhoof van 1963 tot 1970, gestalte gekry. 'n Paar jaar daarna is die Juan Schoombie Mediasentrum (Biblioteek), vernoem na die skoolhoof van 1976 tot 1985, ingewy.

 

  

  langenhoven standbeeldWaar kry ons skool sy naam?

Hoërskool Langenhoven kry sy naam van Cornelis Jakob Langenhoven, ook bekend as Sagmoedige Neelsie. Hy het op Riversdal gematrikuleer.

Hy verlaat die Seunskool in Junie 1892 op die ouderdom van 18 jaar. Omdat Langenhoven 'n besonderse liefde vir sy moedertaal, Afrikaans,gehad het, was dit sy strewe dat Afrikaans die onderrigtaal in skole moes wees. Dit is die hoofrede waarom die skool na hom vernoem is.

 

 

 ou skoolwapen Thom viljoen

 

 Die leuse van Hoërskool Langenhoven...

Die leuse van die seunskool was Labor Omnia Vincent - Werk Oorwin Alles– en die Meisiesskool se leuse was Altiora Petamus – Ons Strewe Altyd Hoër. Met die vorming van Hoërskool Langenhoven moes 'n nuwe leuse gevind word. Op 5 Desember 1945 is "GETROU" aanvaar. Hierdie woorde pronk steeds op ons wapen. Dit is bo die fakkel gesetel om leerlinge tot hoë hoogtes te inspireer.

 WAARDESTELSEL

Gehoorsaamheid

Entoesiasme

Trots

Respek

Opregtheid

Uithouvermoë

       

rugbyspan 1961

Die eersterugbyspan 1961

 

SKOOLLIED

Wyl die heide op ons berge

SKOOLWAPENIn hul volle glorie bloei

Wyl die koring op ons lande

Met hul blink groen halms groei

En die kuddes op ons velde

Met lammers rustig wei

Dien ons jou ons Alma Mater

Ywerig en met harte bly

Langenhoven ons sal juig

Oor ons liefde en ons trou

Oor die skool wat ons so liefhet

Bo geld en roem en eer

Sodat almal dit mag weet

En ons self dit nooit vergeet

Dat ons net een skoolnaam hoog hou

Langenhoven steeds getrou!