Dassedagsê

                                                 Waardes: Gehoorsaamheid, Entoesiasme, Trots, Respek, Opregtheid, Uithouvermoë

Nuusbrief van Hoërskool Langenhoven                hoof.langenhoven@gmail.com                                    www.langenhovenhs.co.za

(028-7131065                                                      *Posbus 49, Riversdal, 6670                                                      8 Februarie 2019

 

Atletiekdatum is verskuif

Die datum van die Hessequa Atletiekbyeenkoms is verskuif. Dit vind volgende Woensdag, 13 Februarie, op die Riverville Stadion plaas. Leerders sal ‘n program ontvang met die tye van die verskillende items daarop.   

Valentynsokkie

Die Valentynsokkie vind volgende Donderdagaand plaas. Dit sal van 18:30 tot 21:30 duur. Dit is ‘n byeenkoms slegs vir skoolleerders. Ander skole se leerders is slegs op uitnodinging welkom. ‘n Lys van die genooide leerders sal vooraf opgestel word. Ons vertrou dat dit vir ons leerders, te midde van ‘n toetsreeks, ‘n baie aangename aand sal wees.

Die bywoning van detensieklasse is verpligtend!

Die bywoning van detensieklasse is verpligtend. Slegs leerders wat herhaaldelik of redelik ernstig oortree, word op detensie geplaas. Alle leerders wat op detensie geplaas word, ontvang minstens twee dae voor die detensieklas skriftelike kennisgewing van die detensieklas. ‘n Leerder wat sonder verskoning van ‘n detensieklas afwesig is, is in baie groot moeilikheid. Agterop die detensiebrief verskyn daar ‘n verslag wat duidelik aandui waarom die betrokke leerder op detensie geplaas is. Dus, leerders wat bloot nie vir detensie opdaag nie, word deur die Beheerliggaam van die skool verhoor.  Ernstige strawwe sal aan leerders wat op sό ‘n wyse oortree, opgelê word.

Bekommernis oor leerders se veiligheid

Die skool is baie bekommerd oor baie van ons leerders se veiligheid wanneer hulle die voetoorgang by die middelste ingang van die skool gebruik. Leerders stap onvoorwaardelik oor die pad en neem bloot aan dat voertuie sal stop. Motoriste is veronderstel om by voetoorgange stil te hou, maar leerders moet ook gesonde verstand (“common sense”) aan die dag lê en seker maak dat die motoriste van hulle bewus is en van plan is om stil te hou. Leerders moet dan flink in ‘n groep oor die pad beweeg. As u kind van daardie oorgang gebruik maak, versoek ons u om ‘n gesprek met hom/haar oor padveiligheid te voer.

Mienke presteer!

Mienke Doubell is in die Eden Tweekampspan opgeneem en het verlede naweek die Edenspan tydens ‘n interprovinsiale toernooi te Oudtshoorn verteenwoordig. Baie geluk aan hierdie fikse Das!

Redenaars en debat

Die leerders wat redenaars en debat wil beoefen, sal van volgende week elke Maandagmiddag en Woensdagmiddag oefeninge in hierdie twee aktiwiteite hê. Leerders wat ernstig is oor hierdie aktiwiteite moet hulle verbind om elke week hierdie oefeninge by te woon. Redenaars en debat is twee aktiwiteite waar leerders vaardighede aanleer wat hulle vir die res van hulle lewens gaan gebruik. Hierdie vaardighede is ook onontbeerlik vir die beoefening van sekere beroepe. Ons wil u vra om, as u kind in hierdie rigtings talent toon, hom/haar aan te moedig om deel te neem.

WhatsApp-groep van die OOV

Die OOV het ‘n WhatsApp-groep vir die ouers van gr. 10-leerders gestig. Dit is om inligting aan ouers deur te gee i.v.m. wanneer hulle vir sekere fondsinsamelings ingespan gaan word en bloot om ouers op hoogte van fondsinsamelingsaktiwiteite te hou. Moet asb. nie hierdie groep verlaat nie. Ons versoek ouers om asb. ook nie hierdie platform te gebruik (misbruik) om grappe en oulike boodskappies te deel nie. Ons wil nie ouers met ‘n oormate inligting irriteer nie!

                                                     Waardes: Gehoorsaamheid, Entoesiasme, Trots, Respek, Opregtheid, Uithouvermoë

Nuusbrief van Hoërskool Langenhoven                hoof.langenhoven@gmail.com                                    www.langenhovenhs.co.za

(028-7131065                                                      *Posbus 49, Riversdal, 6670                                                      1 Februarie 2019

Identiteitsdokumente

Persone van die Departement van Binnelandse Sake besoek Maandag die skool om leerders wat identiteitsdokumente wil bekom, behulpsaam te wees. Leerders wat sestien jaar oud is kan daarvoor aansoek doen.  Elkeen moet twee ID-foto’s, ‘n afskrif van sy/haar geboortesertifikaat en afskrifte van sy/haar ma se identiteitsdokument saambring skool toe.  Geen afskrifte sal in die kantoor gedoen word nie.

Die toetsrooster het VERANDER!

Die toetsrooster moes ongelukkig verander. Dit is gedoen om verskeie leerders wat aan ‘n druk buitemuurse en akademiese program blootgestel is, tot hulp te wees. Vernietig dus asb. die rooster wat verlede week aan u gestuur is en vervang dit met die rooster wat agterop hierdie nuusbrief aangebring is. Die toetsreeks begin eerskomende Maandag.

Die Transcape Fietstoer doen by ons aan

Die Transcape Fietstoer doen by ons aan. Die moeë fietsryers en ondersteuningsspanne gaan Dinsdagmiddag by ons aankom. Dankie aan almal wat met die reëlings gemoeid is en wat verseker dat alles glad verloop.

Gr. 8’s se diagnostiese toetse

Die gr. 8-leerders is steeds druk besig met hulle diagnostiese toetse en sal dit volgende week voltooi. Baie dankie aan ouers wat verseker het dat hulle kinders die afgelope week getrou die skool bygewoon het sodat hierdie belangrike toetse afgehandel kon word. Dit is belangrik dat die gr. 8’s ook die komende week in die skool moet wees.

Hessequa Atletiekbyeenkoms

Ons atlete neem eerskomende Woensdag, 6 Februarie, aan die Hessequa Atletiekbyeenkoms te Riverville deel. Die atlete sal ‘n program ontvang. Baie sterkte aan al hierdie seuns en dogters.

Midmar Myl

Daar is tien van die skool se swemmers wat volgende Saterdag, 9 Februarie, aan die Midmar Myl deelneem. Dit vind op Midmardam in Kwazulu Natal plaas. Daar word ongeveer 12 000 swemmers verwag en is die grootste geleentheid van sy soort in die wêreld. Dit is dus ‘n wonderlike geleentheid en ervaring. Ons vertou dat dit baie goed met elkeen van hierdie swemmers sal gaan.

Bemarkingsbesoeke

Die bemarkingsbesoeke aan van ons voederskole vind eerskomende week plaas. Die groep bemarkers, wat van ons leerders insluit, besoek reeds Woensdag Hartenbos en Mosselbaai. Baie sterkte aan almal wat hieraan deel het.

                                             Waardes: Gehoorsaamheid, Entoesiasme, Trots, Respek, Opregtheid, Uithouvermoë

Nuusbrief van Hoërskool Langenhoven                hoof.langenhoven@gmail.com                                    www.langenhovenhs.co.za

(028-7131065                                                      *Posbus 49, Riversdal, 6670                                                     25 Januarie 2019

Skaakproewe

Nege van die skool se leerders neem môre aan die eerste Eden-skaakproewe van die jaar deel. Dit is gewoonlik ‘n uitmergelende proses wat oor verskeie Saterdae strek. Hierdie eerste rondte proewe vind by Gerrit du Plessis Sekondêre skool plaas. Baie sterkte aan hierdie leerders.

Tyd om kop te hou!

Daar is weer enkele gevalle van luise wat kop uitsteek. Daar kleef dikwels ‘n stigma daaraan as daar ontdek word dat daar luise op ‘n persoon se kop is. Die feite van die saak is egter dat luise baie maklik van een persoon se kop na ‘n ander kan spring, veral wanneer persone naby mekaar beweeg, soos in ‘n skool. Ondersoek asb. u kind se kop vir tekens van hierdie parasiete. As daar wel luise is, neem asb. die nodige stappe om dit aan te spreek. Besoek gerus u apteker om ‘n goeie middel te bekom.

Die toetsreeks begin eersdaags!

Die toetsreeks begin eersdaags. Die rooster verskyn agterop hierdie nuusbrief. Die rede hoekom die toetsreeks baie uitgerek is, is omdat daar so baie buitemuurse aktiwiteite wat ook vanjaar plaasvind. Ons wil graag ons leerders aan hierdie aktiwiteite blootstel omdat ons glo dat dit nodig is om ‘n holistiese opvoeding te help verseker. Die netbalspelers het, byvoorbeeld, Burta de Kock se netbalkliniek wat plaasvind. Die Riversdal Landbouskou, waaraan baie leerders deelneem, vind ook plaas. Al sulke aktiwiteite plaas baie druk op die leerders se vol programme. Die skool probeer sulke leerders, met die opstel van die toetsrooster, in ag neem.

Gr. 8’s se diagnostiese toetse

Die gr. 8-leerders moet volgende week diagnostiese toetse aflê. Dit word nasionaal afgelê en is ‘n instrument wat gebruik word om te bepaal op watter opvoedkundige vlak ons leerders in Wiskunde en Tale is. Dit is dus uiters belangrik dat die gr. 8’s volgende week in die skool teenwoordig moet wees.

Wintersportsoorte en proewe

Die seunshokkie begin eerskomende Dinsdag oefen en die netbal het hierdie week proewe om die eerste span se oefengroep te bepaal. Al die eerstespanne sal hierdie week al aan die oefen wees. Die ander spanne sal nog kennis ontvang wanneer hulle oefeninge ‘n aanvang neem.