Omsendbriewe

 

HOËRSKOOL LANGENHOVEN

KWARTAALPROGRAM – EERSTE KWARTAAL 2019

 

 

JANUARIE

FEBRUARIE

MAART

2

 

 

Loeriesportdag – Wittedrif

Rugby, Netbal, Hokkie 1e spanne

Voortrekkers:  Kommandokamp

Skaak:  Proewe Calitzdorp

4

 

Beheerliggaamvergadering om 18:30

Beheerliggaamvergadering om 18:30

5

 

Transcape Fietstoer

Jaarlikse skoolopname

6

 

Bemarkingsbesoeke:  LS Hartenbos en LS Park

Atletiek:  Hessequa-byeenkoms

 

7

Skole open vir opvoeders 08:00

Gr 8 verwelkoming om 14:00

Afskopfunksie om 19:00

 

 

8

Gr 8 Verwelkoming

Swem:  Midmar Myl – Pietermaritzburg

Atletiek:  Wes-Kaap Kampioenskappe

9

Skole open vir leerders om 08:00

 

Atletiek:  Wes-Kaap Kampioenskap

Netbal:  Girls High Netbaldag (A)

Hokkie:  Proewe George

Rugby:  Lang Gim Sportdag

Skyfskiet:  Eden

10

Gr 8-oueraand

 

 

11

 

Beheerliggaamvergadering om 18:30

Koshuis Kenmekaarfunksie

 

12

2018 – Dux-leerdertoekenning

George

 

Eerste rondte:  Wiskunde Olimpiade

13

 

 

Mnr en Mej Langenhoven 19:00

14

 

Valentynsokkie 19:00

 

15

 

Skooltoelatings vir 2020 open

Skole sluit om 10:30

Skooltoelatings vir 2020 sluit

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

Hokkie:  Charlie Hofmeyr Ceres (O/19A)

16

 

Skaak:  Hessequa Proewe

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

Hokkie:  Charlie Hofmeyr Ceres (O/19A)

17

Atletiek:  Kleurebyeenkoms om 16:00 – 21:00

 

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

Hokkie:  Charlie Hofmeyr Ceres (O/19A)

18

Swemgala – George

Netbalafrigting:  Burta de Kock

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

Hokkie:  Charlie Hofmeyr Ceres (O/19A)

19

 

Netbalafrigting:  Burta de Kock

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

20

 

Netbalafrigting:  Burta de Kock

Rugby:  Tony Stoopstoernooi – Kaapstad (O/19A)

21

 

Riversdal Skou

Massa atletiek

 

22

NSS-Eksamen:  Hermerk aansoek afsnydatum

Registrasie vir Aanvullende eksamen in Mei/Junie

Riversdal Skou

Eden Atletiekkampioenskappe – Oudtshoorn

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

23

 

Riversdal Skou

Eden Atletiekkampioenskappe – Oudtshoorn

Swemgala:  Knysna

Skaak:  Hessequa Proewe

Hokkie: O/14 proewe George

Skyfskiet:  Noordwes Ope Klerksdorp

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

24

 

 

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

25

Skoolvrystellings inhandigingsdatum

Toetsreeks begin Gr 8-12

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

26

 

 

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

27

 

Opedag om 14:30

Netbal:  George Top Skole Toernooi (O/19A)

28

Gr 8:  Diagnostiese Toetsing

 

 

29

 

 

 

30

 

 

Skyfskiet:  Gauteng Ope – Roodepoort

  31

 

 

 

 

SKOOLTYE: 

 

Maandag – Vrydag:  7:10 – 13:30

Woensdag:              7:10 –  12:50

 10 Februarie 2019SONDAG      
 11 Februarie 2019MAANDAG AFRRTTRTTGESKGEO
 12 Februarie 2019DINSDAG      
 13 Februarie 2019WOENSDAG      
 14 Februarie 2019DONDERDAGVALENTYNSOKKIEVERB
REK
IGO
LW
TOER
FW
GEO
BESIG
LONW
 15 Februarie 2019VRYDAG      
 16 Februarie 2019SATERDAG      
 17 Februarie 2019SONDAG      
 18 Februarie 2019MAANDAGNETBAL
BURTA DE KOCK
ENGAFRVERB
REK
IGO
TEGENG
 19 Februarie 2019DINSDAGNETBAL
BURTA DE KOCK
     
 20 Februarie 2019WOENSDAGNETBAL
BURTA DE KOCK
     
 21 Februarie 2019DONDERDAGRIVERDALSKOU
MASSA ATLETIEK
LO LOENGLO
 22 Februarie 2019VRYDAGRIVERSDALSKOU
EDEN ATLETIEK
OUDTSHOORN
     
 23 Februarie 2019SATERDAGEDEN ATLETIEK
OUDTSHOORN
SWEMGALA KNYSNA
SKAAKPROEWE
HOKKIE 0/14 PROEWE
     
 24 Februarie 2019SONDAG      
 25 Februarie 2019MAANDAG RTTFW
GEO
BESIG
LW
TOER
GEOTEG
 26 Februarie 2019DINSDAG BESIG
FW
 GEO
ENGAFRAFREBW
 27 Februarie 2019WOENSDAGOPEDAG     
 28 Februarie 2019DONDERDAG      
 01 Maart 2019VRYDAG      
 02 Maart 2019SATERDAGLOERIESPORTDAG     
 03 Maart 2019SONDAG      
 04 Maart 2019MAANDAG      
 05 Maart 2019DINSDAG WISK
GELET
WISK
GELET
WISK
GELET
WISKWISK
 06 Maart 2019WOENSDAG      
 07 Maart 2019DONDERDAG LW
TOER
LO NWGESK
 08 Maart 2019VRYDAG      
 09 Maart 2019SATERDAGATLETIEK WESKAAP
NETBAL GIRLS HIGH
HOKKIE PROEWE
RUGBY LANG GIM
SKYFSKIET EDEN
     

Laai hier af neelsie Langenhoven RiversdalGeagte Langenhoven-vriend

ERKENNINGSAAND: 10  OKTOBER 2018

Die Hoërskool Langenhoven se jaarlikse Erkenningsaand vind DV op Woensdagaand,

10 Oktober 2018 om 18:30 in die Burgersentrum plaas.  Die doel van hierdie geleentheid is om erkenning aan ‘n groot groep leerders te verleen wat op ‘n verskeidenheid terreine puik presteer het.

Daar is  besluit om, soos verlede jaar, aan elke leerder wat die beste in elke vak presteer het, ‘n medalje te skenk.  Dit behoort leerders aan te moedig om na die beste van hulle vermoë te presteer.  Ons neem dus die vrymoedigheid om u te vra om ‘n R100 bydrae tot hierdie verdienstelike saak te maak.  U is uiteraard welkom om meer as bogenoemde bedrag te skenk.

Maak gerus gebruik van die vorm onderaan hierdie skrywe.    

Baie dankie dat u bogenoemde versoek gunstig sal oorweeg.

Vriendelike groete                                                               Bankbesonderhede:

                                                                                                HS Langenhoven

Die uwe                                                                                 NEDBANK

                                                                                                162 652 2235

                                                                                                Takkode:  198 765

PJT DE VILLIERS

SKOOLHOOF

——————————————————————————————————————————————————————————–

Ek maak graag ‘n bydrae aan die skool met die oog op die 2018 erkenningsaand.

 Aangeheg vind u my bydrae van R ___________ (kontant/direkte inbetaling).

_____________________                                ADRES:  ____________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________

NAAM VAN SKENKER                             

Laai hier af neelsie Langenhoven RiversdalGeagte Ouers                                                                                     28 September 2018                                    

Hoërskool Langenhoven is trots op sy akademiese tradisie en –kultuur.  Enigiets wat die skool kniehalter in sy pogings om elke leerder van die skool gereed te maak om sy/haar plek in die samelewing vol te staan, moet ten sterkste beveg word.  Dwelmmiddels is een van die dinge wat nie net goeie onderrig bedreig nie, maar ook ‘n uiters nadelige effek op ons leerders (en u kinders) se gesondheid kan hê.

Ingevolge artikel 45A van die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys mag die skoolhoof of sy/haar gemagtigde –

(i)            enige leerder, of die eiendom van enige leerder deursoek vir enige gevaalike voorwerpe, alkoholiese drank of onwettige dwelmmiddel, indien die skoolhoof op redelike gronde die teenwoordigheid van ‘n gevaarlike voorwerp, alkoholiese drank of onwettige dwelmmiddel op die skoolgronde of tydens ‘n skoolaktiwiteit vermoed.

(ii)           beslag lê op enige gevaarlike voorwerp, alkoholiese drank of onwettige dwelmmiddel wat tydens die deursoeking gevind is.

Die Wet bepaal voorts dat die skoolhoof of sy/haar gemagtigde ‘n urinetoets of ander ingreepvrye toets mag toedien indien die skoolhoof redelike grond het om te vermoed dat die leerder –

(i)            in besit is van alkoholiese drank of onwettige dwelmmiddels; of

(ii)           tydens skoolure of by ‘n skoolaktiwiteit onder die invloed van alkoholiese drank of onwettige dwelmmiddels is.

Die volgende mag ‘n aanduiding wees van die teenwoordigheid van onwettige dwelmmiddels en gevaarlike voorwerpe by ‘n skool:

(a)           Fluitjieblasers wat die skoolhoof van die teenwoordigheid inlig;

(b)           Rapportering deur ouers;

(c)           Tekens van alkoholiese drank en onwettige dwelmmiddels op die skoolgronde;

(d)           Dreigemente dat gevaarlike voorwerpe teen ander leerders of enige ander persoon gebruik sal word;

(e)           Besering as gevolg van die gebruik van sodanige gevaarlike voorwerpe en

(f)            Enige ander redelike aanduiding.

Die toets- en/of deursoekingsprosedure word ook baie duidelik in artikel 45A gestipuleer asook hoe skuldiges hanteer moet word.  Die ouers van leerders (en leerders self) wat getoets word, sal binne een werksdag ingelig word aangaande die uitslag van elke toets.

Die skool wil baie graag ouers verseker van die skool se strewe na ‘n dwelmvrye skool met gesonde, veilige leerders.  Dit is dus tot ELKE ouer se voordeel om die skool hierin te steun.  Indien u enige kommentaar op die toetsing en/of deursoeking van leerders wil lewer, versoek ons dat dit skriftelik teen 10 Oktober 2018 die skool sal bereik.  As u vrae oor enige detail aangaande genoemde sake het, is u welkom om die skool in die verband te nader.

Baie dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak!

Die uwe

PJT DE VILLIERS

SKOOLHOOF