Omsendbriewe

20 September 2019

KONTAKBRIEF 4/2019                                                                   

Geagte Ouers

Graag bring ek die volgende sake onder u aandag:

 1. PERSONEEL

Mev Cheryl Krause verlaat die skool aan die einde van die kwartaal.  Ons het groot waardering vir die goeie werk wat sy die afgelope 2 jaar gelewer het.  Ons wens haar voorspoed toe.

Baie geluk aan Mej Haike Brink wat op Saterdag 21 September in die huwelik tree.

 1. U KIND SE ASSESSERINGSVERSLAG

Graad 8 – 11-leerders ontvang ’n assesseringsverslag aan die einde van die eerste week van volgende kwartaal wat ‘n aanduiding vir ouers sal wees rondom die leerder se kwartaalpres-tasie.  In die lig daarvan dat dit slegs ’n toetsreeks was, vra ons dat u asseblief in gedagte sal hou dat hierdie verslag oor bepaalde fasette van ‘n vak handel en dat vakgemiddeldes ietwat hoër of laer kan wees – anders as met eksamens.

 1. GR 12-LEERDERS

Die matrieks het hul laaste interne eksamen geskryf.  As hulle hard werk en ons ondersteun en moedig aan, behoort vanjaar se klas ons trots te maak.  Ons mooiste wense en gebede vergesel hulle vir die laaste skof wat voorlê.  Die skool groet hulle amptelik op Dinsdag,

15 Oktober.  Matriekouers sal spesiaal na hierdie geleentheid uitgenooi word.

 1. ERKENNINGSAAND

Die jaarlikse erkenningsaand van die skool vind op Maandag, 14 Oktober om 18:30 in die Burgersentrum plaas.  Ons wil u graag na hierdie besondere aand op die skool se jaarprogram uitnooi.  ‘n Skrywe in die verband word ingesluit.

 1. PRESTASIES

REDENAARS:  Annika Streicher behaal ’n uitsonderlike prestasie deurdat sy onder die top 5 wenners landswyd eindig in die ATKV se Nasionale Redenaarskompetisie.

INTERSKOLE:   ’n Goeie oorwinning is tydens die jaarlikse interskole teen Hoërskool Swellendam behaal.

 1. VAKANSIE-AKTIWITEITE

5.1       ATLETIEK

Sewentien van die skool se atlete gaan op 21 September aan ’n Top 10-byeenkoms op Mosselbaai deelneem.  Ons hoop dat hulle reeds vroeg in die seisoen mooi prestasies sal lewer.

5.2       RUGBY

Pieter Els, Reevin February en Courtan Meyer gaan as deel van die Tony Stoops-rugbyspan vanaf 18 September in Engeland aan 3 rugbywedstryde deelneem.  Ons wens hulle sterkte toe.

5.3       HOKKIE

Hano Snyman, De Wet Steyn en René Strydom gaan vanaf 20 September tot 3 Oktober aan ’n hokkietoernooi in Nederland deelneem.  Ons goeie wense vergesel hulle.

5.4       GHOLF

Baie sterkte aan Jan Human wat aan ’n interprovinsiale gholftoernooi in George vanaf 29 Sep-tember tot 1 Oktober gaan deelneem.

5.5       PERDESKOU

Sterkte aan Rochelle Janse van Rensburg en Ané Louw wat vanaf 25 tot 28 September aan SANESA se Nasionale Kampioenskappe in Johannesburg gaan deelneem.

5.6       KALAHARI-VASBYT

Kiara Vosloo neem van 20 September tot 1 Oktober in Zimbabwe en Botswana deel aan die Kalahari-vasbyt.  Ons hoop dit gaan vir haar ’n leersame ervaring wees.

5.7       SKYFSKIET

Anouska Fouché en Cyrilene Coetzee gaan aan die SA Kampioenskappe in Kaapstad deelneem vanaf 27 – 28 September.  Sterkte.

5.8       VOORTREKKERS

Sterkte aan die volgende Voortrekkers wat die komende vakansie kampe gaan bywoon:

 • Oorlewingskamp in die Sederberge – Suria Denkema, Jeané Keyser en Chané Fourie.
 • Kamp te Wemmershoek – Cara Serfontein, Isabel Coetzee, Minke Keyser, Marlo Scholtz en Irmari Oosthuizen.
 1. ONDERRIG- EN LOSIESGELD 

Dit is baie belangrik dat ouers hulle verantwoordelikheid ten opsigte van onderrig- en losiesgeld besef en getrou nakom.  Alle onderrig- en losiesgelde moet teen einde Oktober betaal wees.  Ons maak staat op u samewerking.

 1. VIERDE KWARTAAL: DATUMLYS

‘n Voorlopige program met belangrike datums word ingesluit.  Die Graad 12’s se eksamen-rooster word ook op die program aangedui.

 1. HERAANSOEKE OM LOSIES IN CJ PAUW-KOSHUIS

Leerders, wat tans van koshuisinwoning gebruik maak, word versoek om hulle heraansoeke vir 2020 teen Vrydag, 11 Oktober 2019 by mev Lambrechts in te dien.  Leerders sal aansoekvorms van die superintendent, voor die skool sluit, ontvang.  Ons versoek u om heraansoeke betyds in te dien om teleurstelling te voorkom.

 

KENNISGEWING:  BEGROTING 2020

Hiermee word kennis gegee dat ’n Begrotingsvergadering op Maandagaand 28 Oktober 2019 om 19:00 in die Ondersteunersklub gehou sal word.  Volgende jaar se begroting sal by hierdie geleentheid aan ouers voorgelê word vir oorweging en goedkeuring.  Die begroting sal ook 14 dae voor die vergadering (14 Oktober) by die skool ter insae wees.

Mooi wense vir u.  Mag die kort vakansietjie saam met u kind(ers) lekker wees.

Die uwe

PJT DE VILLIERS

SKOOLHOOF

 

SKOOLKWARTALE 2020

 

SKOOLTYE:  VIERDE KWARTAAL

 

Maandag tot Vrydag: 07:10 – 13:30

                Woensdag: 07:10 – 12:50

 

Kwartaal 1:            13 (15) Januarie – 20 Maart

Kwartaal 2:           31 Mrt – 12 Junie

Kwartaal 3:            07 Julie – 18 September

Kwartaal 4:            29 Sept –2(4) Desember

“Life is not about waiting for the storm to pass.

It’s about learning to dance in the rain.”         Vivian Greene

 

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

1

Skole begin

Gr 12:  Fisika 9:00-12:00

 

2

 

 

 

3

Sportdinee om 19:00

 

 

4

 

Bevorderingseksamen Gr 8 – 11 begin

Gr 12:Chemie  9:00-12:00

Skole sluit vir leerders

5

Swemgala:  Oudtshoorn

Gr 12:Geografie Vr 1 9:00-12:00

Gr 12:Geografie Vr2 14:00-15:30

Gr 9:  Moderering 

 

6

 

Gr 12:English P 2 9:00-11:00

Skole sluit vir onderwysers

7

Beheerliggaam:  Opleiding

Gr 12:Besigheidstudies 9:00-12:00

 

8

 

Gr 12:  Lew wet Vr 1  9:00-11:30

 

10

Gr 12:  Addisionele Wiskunde

          8:00-10:00

         11:30-12:30

 

 

11

Leerlingraadskamp

Gr 12:  Lew wet Vr 2 9:00-11:30

Gr 12:  IGO Vr 1 14:00-17:00

Beheerliggaamvergadering 18:30

 

12

Leerlingraadskamp

Atletiek:  Oudtshoorn Top 10

Swemgala:  Oudtshoorn

Gr 12: Verbruikerstudie 14:00-17:00

 

13

 

Gr 12:  Afr Vr 2 9:00-11:30

 

14

Gr 12:   Moderering

Erkenningsaand 18:30 in

Burgersentrum

Donateursfunksie

 

15

Beheerliggaamvergadering 18:30

Gr 12:  Laaste skooldag

Gr 9:  Sistemiese toetse

Krieket:  Ladismith Sekondêr weg

Gr 12:  RTT VR 2 14:00-17:00

 

16

Gr 12: RTT Prakties 9:00-12:00

 

 

17

Gr 11:  Toerisme-uitstappie – Oudtshoorn

Krieket:  Kairos Sekondêr weg

 

 

18

 

Gr 12:  IGO Vr 2 14:00-17:00

 

19

Atletiek:  Bredasdorp Top 10

 

 

20

 

Gr 12:  Toerisme 9:00-12:00

 

21

Gr 12:Add Wiskunde 17:00-20:00

 

 

22

Gr 9:  Oueraand om 18:00

Gr 12:  Afr Vr 3 9:00-11:30

 

23

Gr 12:English Paper 1 9:00-11:00

Personeelfunksie

 

24

Gr 11:  Lewenswetenskappetoer

 

 

25

Gr 11:  Lewenswetenskappetoer

Gr 12:Wiskunde Vr 1 9:00-12:00

Gr 12:Wiskundige Gelet Vr 1

Swemgala:  Swellendam

 

 

26

Gr 11:  Lewenswetenskappetoer

Gr 12:  English P 3 9:00-11:30

 

27

Gr 11:  Lewenswetenskappetoer

Swem:  “Open water” Worcester

 

 

28

Begrotingsvergadering om 19:00

Gr 12:Wiskunde Vr 2 9:00-12:00

Gr 12:Wiskundige Gelet Vr 2

 

 

30

Gr 12:Rekeningkunde 9:00-12:00

 

 

31

Gr 12:Afrikaans Vr 1 9:00-11:00

 

 

 

SKOOLKWARTALE VIR 2020

 

SKOOLTYE:  VIERDE KWARTAAL

 

Maandag tot Vrydag: 07:10 – 13:30

                Woensdag: 07:10 – 12:50

 

 

Kwartaal 1:            13 (15) Januarie – 20 Maart

Kwartaal 2:           31 Mrt – 12 Junie

Kwartaal 3:            07 Julie – 18 September

Kwartaal 4:            29 Sept –2(4) Desember

 

 

Scroll to Top

Skakel in by Dasseland en ontvang die Dassedagsê of gewone nuusbriewe

Langenhoven Riversdal Wapen