AANSOEKE 2020

SKOOLTOELATINGS OPEN:    15 FEBRUARIE 2019

SKOOLTOELATINGS SLUIT:    15 MAART 2019

SKOLE STEL OUERS VAN DIE UITSLAG PER BRIEF IN KENNIS:       10 MEI 2019

Onderriggelde vir 2019

Die Beheerliggaam het onderriggelde vir 2019 as volg vasgestel:          R13 805 per leerder per jaar

  Hierdie onderriggelde kan soos volg betaal word:

  • R1 255 per maand x 11 maande betaalbaar binne die eerste week van elke maand.  (Januarie tot November)
  • R3 451.25 per kwartaal betaalbaar binne die eerste week van elke kwartaal.

            KORTING

  • 6 % korting sal gegee word op onderriggelde van 2019 wat voor einde 2018 betaal word.   (R13 805 – R828.30 = R12 976.70)
  • 5 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Januarie 2019 betaal word.    (R13 805 – R690.25 = R13 114.75)
  • 4 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Februarie 2019 betaal word.  (R13 805 – R552.20 = R13 252.80)
  • 3 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Maart 2019 betaal word.         (R13 805 – R414.15 = R13 390.85)

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se onderrig- en losiesgelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie. 

BANKBESONDERHEDE VAN DIE SKOOL:

HS Langenhoven

Nedbank

Rek no:  162 652 2235

Takkode:  198 765

Skryfbehoeftes moet deur leerders self aangekoop word. 

Die skool bedryf ‘n skryfbehoeftewinkel  waar skryfbehoeftes teen ‘n billike prys voorsien word.

Ingeslote ‘n vorm van die skryfbehoeftes wat die leerders volgende jaar gaan benodig.  Die skryfbehoeftewinkel by die skool sal 08:00 tot 13:00 op 10, 11 en 12 Desember 2018 en 7 en 8 Januarie 2019 oop wees. 

Dit sal ook deur die loop van die jaar, op tye wat aangekondig sal word, oop wees.

Volgens die SA Skolewet kan ouers aansoek doen om vrystelling óf gedeeltelike vrystelling van onderriggelde.  Die kriteria en prosedures vir kwytskelding van onderriggelde, asook aansoekprosedures, is by die skool beskikbaar.  Dit sal ook in ‘n omsendbrief op 11 Januarie 2019 aan u bekend gemaak word

Scroll to Top

Skakel in by Dasseland en ontvang die Dassedagsê of gewone nuusbriewe

Langenhoven Riversdal Wapen