AANSOEKE 2021

SKOOLTOELATINGS OPEN:     17 FEBRUARIE 2020

SKOOLTOELATINGS SLUIT:    17 MAART 2020

 

Onderriggelde vir 2020

Die Beheerliggaam het onderriggelde vir 2020 as volg vasgestel:          R15 510.00 per leerder per jaar

  Hierdie onderriggelde kan soos volg betaal word:

  • R1 410 per maand x 11 maande betaalbaar binne die eerste week van elke maand.  (Januarie tot November)
  • R3 877.50 per kwartaal betaalbaar binne die eerste week van elke kwartaal.

            KORTING

  • 6 % korting sal gegee word op onderriggelde van 2019 wat voor einde 2018 betaal word.   (R15 510.00 – R930.60 = R14 579.40)
  • 5 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Januarie 2019 betaal word.    (R15 510.00 – R775.50 = R14 734.50)
  • 4 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Februarie 2019 betaal word.  (15 510.00– R620.40 = R14 889.60)
  • 3 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Maart 2019 betaal word.         (R15 510.00 – R465.30 = R15 044.70)

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se onderrig- en losiesgelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie. 

BANKBESONDERHEDE VAN DIE SKOOL:

HS Langenhoven

Nedbank

Rek no:  162 652 2235

Takkode:  198 765

Skryfbehoeftes moet deur leerders self aangekoop word. 

Die skool bedryf ‘n skryfbehoeftewinkel  waar skryfbehoeftes teen ‘n billike prys voorsien word.

Ingeslote ‘n vorm van die skryfbehoeftes wat die leerders volgende jaar gaan benodig.  Skakel die Skool kantoor om te verneem wanneer die skryfbehoeftes verkope beskikbaar sal oop wees. (028 713 1065)

Dit sal ook deur die loop van die jaar, op tye wat aangekondig sal word, oop wees.

Volgens die SA Skolewet kan ouers aansoek doen om vrystelling óf gedeeltelike vrystelling van onderriggelde.  Die kriteria en prosedures vir kwytskelding van onderriggelde, asook aansoekprosedures, is by die skool beskikbaar.  Dit sal ook in ‘n omsendbrief in Januarie 2020 aan u bekend gemaak wor

Koshuisfooie vir 2020

Die Beheerliggaam het koshuisfooie vir 2020 as volg vasgestel:          R21 670.00 per leerder per jaar

  Hierdie koshuisfooie kan soos volg betaal word:

  • R1 970 per maand x 11 maande betaalbaar binne die eerste week van elke maand.  (Januarie tot November)
  • R5 417.50 per kwartaal betaalbaar binne die eerste week van elke kwartaal.

           

Scroll to Top

Skakel in by Dasseland en ontvang die Dassedagsê of gewone nuusbriewe

Langenhoven Riversdal Wapen