BEHEERLIGGAAM

VISIE:

Om as beheerliggaam goeie samewerking tussen hoof, onderwysers, leerders en ouers te verseker sodat optrede en besluite in beste belang van die skool sal wees.

DOELSTELLINGS:

  • Eerbiedig verskillende rolle en verantwoordelikhede (beheer en bestuur)
  • Funksionele komiteestelsel wat gereeld (kwartaalliks) vergader
  • Die Beheerliggaam vergader gereeld (10 maal per jaar)
  • Beheerliggaamslede funksioneer binne die raamwerk van die gedragskode vir beheerliggame
  • Identifiseer belangrike projekgedrewe fondsinsamelings
  • Hersiening van bestaande beleide
  • Doen jaarliks strategiese beplanning

"Die Beheerliggaam lig die dak van die skool sodat die son kan inskyn!"

BEHEERLIGGAAM KOMITEESTELSEL

DAGBESTUUR: M van Vuuren (Voors), A van den Berg (O Voors), D Jooste (Tesourier), A Coetzer (Sekretaresse), A Cronje (Adjunkhoof), P de Villiers (Skoolhoof)

FINANSIES:  D Jooste, M van Vuuren, A van den Berg, A Coetzer (Debiteure), A Cronje (Koshuis) , K Marais (Koshuis),  P de Villiers

KOSHUISK Marais, A Cronje, Feedem, I Lambrechts(Matrone), Feedem, A van den Berg,  Hoofleiers van Koshuis, P de Villiers

SKOOLVEILIGHEIDA Cronje, R van Schalkwyk, I Gerber, G Michaels, C Fourie (Gekoöpteer), R Marshall, P de Villiers

INFRASTRUKTUUR:   R van Schalkwyk, A van den Berg, I Gerber, C Fourie (Gekoöpteer),   P de Villiers                                    

BEMARKING:  P de Villiers, I Gerber, H de Beer (Gekoöpteer), M van Vuuren, Estea Venter (Gekoöpteer), Hoofleiers

DISSIPLINêRE TRIBUNAAL:   M van Vuuren, W Swarts, G Michaels,  A van den Berg, K Marais, A Cronje, P de Villiers

SKOOLONTWIKKELINGP de Villiers, M van Vuuren, A Cronje, Estea Venter, H de Beer  (Gekoöpteer), Hoofleiers

AANSTELLINGS:  Volle Beheerliggaam (Indien nodig)

Scroll to Top