BEHEERLIGGAAM

VISIE:

Om as beheerliggaam goeie samewerking tussen hoof, onderwysers, leerders en ouers te verseker sodat optrede en besluite in beste belang van die skool sal wees.

DOELSTELLINGS:

 • Eerbiedig verskillende rolle en verantwoordelikhede (beheer en bestuur)
 • Funksionele komiteestelsel wat gereeld (kwartaalliks) vergader
 • Die Beheerliggaam vergader gereeld (10 maal per jaar)
 • Beheerliggaamslede funksioneer binne die raamwerk van die gedragskode vir beheerliggame
 • Identifiseer belangrike projekgedrewe fondsinsamelings
 • Hersiening van bestaande beleide
 • Doen jaarliks strategiese beplanning

"Die Beheerliggaam lig die dak van die skool sodat die son kan inskyn!"

BEHEERLIGGAAMSLEDE

AMPSDRAERS:

 • Adohan van den Berg – Voorsitter
 • Frans Myburgh – Onder Voorsitter
 • Jeannette Serfontein – Tesourier
 • Anelda Coetzer – Sekretaresse
VAN NAAM
OUERLEDE
1. Conradie Tertius
2. Du Plooy Nicolene
3. Gildenhuys Christelle
4. Louw Thereza
5. Myburgh Frans
6. Serfontein Jeannette
7. Van den Berg Adohan
OPVOEDERS
1. Cronje Abrie
2. Van Schalkwyk Riaan
NIE-OPVOEDERS
1. Coetzer Anelda
LEERDERS
1. Davids Madré
2. Sefoor Fayden
SKOOLHOOF
1. Smith Henco
KOöPTEER
1. De Beer Hardy
2. Sefoor Francois
3. Van Vuuren Mariëtte
Scroll to Top