Die ontstaan van Hoërskool Langenhoven...

In 1863 is die Jongensskool gestig. Die prinsipaal van die skool was mnr. T Chrisnell.
Daar het ‘n behoefte ontstaan aan ‘n skool vir dogters en in Augustus 1870 is Riversdal Girls’ High School gestig. Mnr. CJ Pauw, na wie die ou seunskoshuis en ook die huidige skoolkoshuis vernoem is, het in 1912 skoolhoof van die Hoër Seunsskool geword.

In 1935 is aanvaanklike idees i.v.m. die saamsmelt van hierdie twee skole gelug. Op 16 Mei 1940 is samesmelting uiteindelik by die onderwysdepartement aanbeveel. Die samesmelting kon egter eers in 1942 plaasvind, aangesien die Tweede Wêreldoorlog nog in volle swang was.

Dr. LS McFarlane, wat in 1937 hoof van die Seunsskool geword het, was die eerste hoof van nuutgestigde Hoërskool Langenhoven. Die skool is in die geboue van die Meisieskool gehuisves. Aangesien daar te min klaskamers was, moes die Graad 8-leerders na Laerskool Volschenk verskuif word . Daar is eers in 1956 met bouwerk aan die nuwe skoolgebou begin.

Op 29 Maart 1957 is Hoërskool Langenhoven se nuwe geboue amptelik in gebruik geneem. Dit het baie oorreding gekos voordat die onderwysowerhede ingestem het tot die bou van ‘n skoolsaal. Uiteindelik is toestemming vir die bou van die skoolsaal verkry en in 1958 is die R.E. le Roux Saal ingewy. Daarna is begin om die vlei voor die skool in sportvelde te omskep. Die sportterrein is op die naweek van 13-14 Augustus amptelik in gebruik geneem.

 

Die bou van die nuwe seunskoshuis het onder leiding van mnr. Calitz, skoolhoof van 1963 tot 1970, gestalte gekry. ‘n Paar jaar daarna is die Juan Schoombie Mediasentrum (Biblioteek), vernoem na die skoolhoof van 1976 tot 1985, ingewy.

Waar kry ons skool sy naam?

Hoërskool Langenhoven kry sy naam van Cornelis Jakob Langenhoven, ook bekend as Sagmoedige Neelsie. Hy het op Riversdal gematrikuleer.

Hy verlaat die Seunskool in Junie 1892 op die ouderdom van 18 jaar. Omdat Langenhoven ‘n besonderse liefde vir sy moedertaal, Afrikaans,gehad het, was dit sy strewe dat Afrikaans die onderrigtaal in skole moes wees. Dit is die hoofrede waarom die skool na hom vernoem is.

Die leuse van Hoërskool Langenhoven

Langenhoven Ou-Skoolwapen

Ou-Skoolwapen

Die leuse van Hoërskool Langenhoven…

Die leuse van die seunskool was Labor Omnia Vincent – Werk Oorwin Alles– en die Meisiesskool se leuse was Altiora Petamus – Ons Strewe Altyd Hoër. Met die vorming van Hoërskool Langenhoven moes ‘n nuwe leuse gevind word. Op 5 Desember 1945 is “GETROU” aanvaar. Hierdie woorde pronk steeds op ons wapen. Dit is bo die fakkel gesetel om leerlinge tot hoë hoogtes te inspireer

Langenhoven Skoolwapen

Skoolwapen

WAARDESTELSEL

Skoollied

Wyl die heide op ons berge
In hul volle glorie bloei
Wyl die koring op ons lande
Met hul blink groen halms groei
En die kuddes op ons velde
Met lammers rustig wei
Dien ons jou ons Alma Mater
Ywerig en met harte bly
Langenhoven ons sal juig
Oor ons liefde en ons trou
Oor die skool wat ons so liefhet
Bo geld en roem en eer
Sodat almal dit mag weet
En ons self dit nooit vergeet
Dat ons net een skoolnaam hoog hou
Langenhoven steeds getrou!

Scroll to Top