Skooldrag

Seuns: Somer

 • Wit, kortmou, oopnekskoolhemp. Indien langmouhemp, mag die moue opgerol word.
 • Grys, kort- of lang skoolbroek. Lyfbande is verpligtend en moet swart wees en by die skooldrag pas. Broeke moet netjies opgetrek wees en nie die grond raak nie. Onderklere mag nie sigbaar wees nie.
 • Grys lang- of kortskoolkouse.
 • Swart skoene met swart veters wat vasgemaak moet wees. Skoene moet met politoer skoongemaak word. Geen modeskoene nie.
 • Amptelike groen skooltrui of -oortrektrui.
 • Die skoolbaadjie mag in die somer saam met ‘n oopknoophemp gedra word.
 • Alle leerders wat materiaalbalkies verwerf, moet die skoolbaadjies dra.
 • Op reendae mag die skoolreënbaadjie gedra word

Dogters: Somer

 • Groen skoolrok.
 • Wit, kortmou, oopnek skoolhemp.
 • Wit, kort skoolsokkies, een keer in die helfte omgevou.
 • Swart skoolskoene, met of sonder swart veters. Skoene moet met politoer skoongemaak word. Geen modeskoene nie.
 • Amptelike groen skooltrui of -oortrektrui.
 • Die skoolbaadjie mag in die somer saam met ‘n oopknoophemp gedra word.
 • Alle leerders wat materiaalbalkies verwerf, moet die skoolbaadjies dra.

Seuns: Winter

 •  Wit, hardekraag-skoolhemp met skooldas.
 • Grys lang skoolbroek. Lyfbande is verpligtend en moet swart wees en pas by die skooldrag. Broeke moet netjies opgetrek wees en nie die grond raak nie en onderklere mag nie sigbaar wees nie.
 • Grys kortskoolkouse.
 • Swart skoene met swart veters wat vasgemaak moet wees. Skoene moet met politoer skoongemaak kan word. Geen mode skoene nie.
 • Amptelike groen skooltrui of -oortrektrui.
 • Skoolbaadjie is verpligtend in winterkwartale vir alle leerders.
 • Op reendae mag die skoolreënbaadjie gedra word.

Dogters: Winter

 • Groen skoolrok.
 • Wit, hardekraag skoolhemp met skooldas.
 • Grys lang skoolbroek. Lyfbande is verpligtend en moet swart wees en pas by die skooldrag. Broeke moet netjies opgetrek wees en nie die grond raak nie. Onderklere mag nie sigbaar wees nie. Saam met langbroek is das, skooltrui en/of baadjie en/of skoolreënbaadjie verpligtend.
 • Lang swart sykouse saam met skoolrok en grys skoolkouse saam met grys langbroek.
 • Swart skoolskoene, met of sonder swart veters. Skoene met swart veters moet vasgemaak wees. Skoene moet met politoer skoongemaak word. Geen modeskoene nie.
 • Amptelike groen skooltrui of -oortrektrui.
 • Skoolbaadjie is in winterkwartale vir alle leerders verpligtend.
 • Op reëndae mag die skoolreënbaadjie gedra word.
Scroll to Top