Mnr Piet De Villiers

Skoolhoof Geskiedenis Gr. 9

Mnr Abrie Cronje

Adjunkhoof Besigheidstudie Wisk - Geletterdheid

Mnr Hardy de Beer

Departementshoof Engels Eerste Add Taal Gr. 11 en Gr. 12

Me. Elmien Kloppers

Departementshoof Fisiese Wetenskap

Me. Martha de Beer

Afrikaans Huistaal Gr. 11 en Gr, 12

Me. Katinka Fox

Verbruikerstudie Gr 10, 11 en Gr 12 Algemene Wetenskap Gr. 8

Me. Tjitske Beyers

Wiskundige Geletterdheid Gr 10, 11 en Gr 12 Lewensoriëntering Gr 11 en Gr 12

Me. Sonja Smith

Wiskunde Gr 9 Wiskunde Gr 10 Wiskunde Gr 11 Wiskunde Gr 12

Me. Carrol Möller

Engels Eerste Add Taal Gr 8 en Gr 10

Mnr. Riaan van Schalkwyk

Siviele Tegnologie Gr 10, Gr 11 en Gr 12 Tegnologie Gr. 8.1 en 8.2 en 9

Mnr Marco van der Linde

Besigheidstudie. Gr 10, Gr 11 en Gr 12 EBW Gr. 8

Me. Jolet Bredenkamp

Rekenaartoepassingstegnologie Gr 10, Gr 11 en Gr 12 Ekstra vak Gr. 10 - 12

Me. D Vosloo

Geografie Gr 8 en Gr 9 Lewensoriëntering Gr 9.3 en Gr 10 Fisiese LO Gr. 9, 10, 11 en 12

Me. Odette du Plessis

Engels Eerste Add Taal Gr 9 - Afrikaans Gr 10

Me. Eroné Janse van Rensburg

EBW Gr. 9 Lewensoriëntering Gr 9.1 en 9.2

Me. Malandi Oosthuizen

Besigheidstudie Gr 10, gr 11 en Gr 12 EBW Gr. 8

Me. Petrusa Marais

Toerisme Gr 10 Toerisme Gr 11 Toerisme Gr 12

Me. Suzanne Riekert

Lewenswetenskap Gr 10, Gr 11 en Gr 12 Biologie Gr 9

Mnr Pieter Franklin

Geskiedenis Gr. 8 Lewensoriëntering Gr. 8 - Tegnologie Gr. 8.3 Sportbestuur

Me. Nicolet Botha

Engels Eerste Add Taal Gr 11.3,4 Engels Eerste Add Taal Gr 10 Afrikaans Huistaal Gr 8

Me. Mandy Zeelie

Engels Gr 9

Me. Anli van Niekerk

Rekeningkunde Gr 10 tot 12 en EBW Gr 9

Me. Haike Brink

Sosiale Wetenskappe Gr 8 NWL Gr 9, Gesk Gr 9 en LO Gr 10

Skoolpersoneel

Me. Charlene Cronje

Sekretaresse

Me. Anelda Coetzer

Finansies

Me. Estea Venter

Openbare Betrekking - beampte estea@langenhovenhs.co.za

Mnr. Christo Fourie

Faktotum

Mnr. Charles Blauw

Ondersteunings-personeel

Me. Diandra Shandt

Ondersteunings-personeel

Me. Elsabé Berkat

Ondersteunings-personeel

Mnr. Jonathan Abrahams

Ondersteunings-personeel

Me. Marionette Adams

Ondersteunings-personeel
Scroll to Top

Skakel in by Dasseland en ontvang die Dassedagsê of gewone nuusbriewe

Langenhoven Riversdal Wapen